การแปลง ลูกบาศก์ฟุต

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ลูกบาศก์ฟุต

 • ไม่มีสัญลักษณ์ที่เห็นชอบอย่างเป็นสากลสำหรับลูกบาศก์ฟุต
 • มีการใช้ตัวย่อที่หลากหลาย ขึ้นอยู่บริบทที่มี รวมถึง (แต่ไม่จำกัด) ลบ. ฟุต, ฟ3, ฟุต3, ฟุต³
 • หน่วยของ:

  • ปริมาณ (จำนวนของพื้นที่สามมิติ)

  ใช้ทั่วโลก:

  • ลูกบาศก์ฟุตใช้กันเป็นหลักในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักในฐานะเป็นหน่วยวัดปริมาณ

  คำจำกัดความ:

  ลูกบาศก์ฟุตเป็นหน่วยปริมาตรที่ใช้ในระบบอิมพีเรียล และระบบการวัดตามจารีดประเพณีของสหรัฐอเมริกา

  ลูกบาศก์ฟุตสามารถใช้เพื่ออธิบายปริมาตรของวัตถุที่กำหนด หรือความจุของตู้คอนเทนเนอร์เพื่อยึดสิ่งของดังกล่าว

  คำจำกัดความ:

  การวัดลูกบาศก์ เป็นการวัดตามแนวเส้นตรงแบบสามมิติ ดังนั้นลูกบาศก์ฟุตจะกำหนดเป็นปริมาณของลูกบาศก์ที่มีด้านมีความยาว 1 ฟุต

  คำจำกัดความตามระบบเมตริก ลูกบาศก์ฟุต คือ ลูกบาศก็ที่มีด้านยาว 0.3048 เมตร อนึ่ง หนึ่งลูกบาศก์ฟุตจะเทียบเท่ากับ 0.02831685 ลูกบาศก์เมตรโดยประมาณ หรือ 28.3169 ลิตร

  การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • มาตรฐาน (20 ฟุต x 8 ฟุต x 8 ฟุต 6) ภาชนะขนส่งมีปริมาณ 1,360 ลูกบาศก์ฟุต
  • 9-22 ลูกบาศก์ฟุตจะอธิบายตู้เย็นขนาดเฉลี่ยเพียงพอสำหรับครอบครัวของสี่

  การใช้เนื้อหา:

  ลูกบาศก์ฟุต (scf) มาตรฐาน เป็นการวัดจำนวนก๊าวภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด (โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 60 ฟาเรนไฮต์ และแรงดัน 1 atm)

  เมื่อใช้วัตถุที่ระบุไว้โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้น ลูกบาศก์ฟุตหยุดใช้หน่วยปริมาณและกลายเป็นหน่วยจำนวน

  ลูกบาศก์ฟุตบ่อยครั้งจะใช้เพื่ออธิบายปริมาณของพื้นที่เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น ตู้เย็น และตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการชิปปิ้งในอุตสาหกรรม

  ผู้ให้บริการพื้นที่เก็บเชิงพาณิชย์ โดยทั่วไปจะอธิบายหน่วยที่พวกเขาใช้ในรูปของลูกบาศก์ฟุต

  สำหรับการคำนวณปริมาณของสิ่งที่ให้ไว้ หรือพื้นที่เป็นลูกบาศก์ฟุต ให้วัดความยาว ความกว้าง และความสูงเป็นฟุต แล้วคูณผลลัพธ์เข้าด้วยกัน

  เช่น พื้นที่ยาว 10 ฟุต กว้าง 6 ฟุต และสูง 8 ฟุต ที่สามารถอธิบายเป็นความจุจำนวน 480 ลูกบาศก์ฟุต (10 x 6 x 8 = 480)

  หน่วยประกอบ:

  • ลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่ากับ 1,728 ลูกบาศก์นิ้ว (เพราะว่า หนึ่งฟุตมีสิบสองนิ้ว ดังนั้น ลูกบาศก์ฟุตสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นลูกบาศก์ที่ด้านข้างมีสิบสองนิ้ว หรือลูกบาศก์ขนาดหนึ่งนิ้วจำนวน 12 x 12 x 12 กองซ้อนไว้ด้วยกัน
  • สำหรับการใช้งานแล้ว ลูกบาศก์ฟุตและลูกบาศก์นิ้วค่อนข้างเป็นหน่วยที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยกัน

  หลากหลาย:

  • 1 ลูกบาศก์หลา = 27 ลูกบาศก์ฟุต
  • หนึ่งหลามีสามฟุต ดังนั้นหนึ่งตารางหลาจะสามารถจินตนาการเป็นลูกบาศก์ที่มีด้านต่าง ๆ กว้าง 3 ฟุต หรือลูกบาศก์ที่ประกอบด้วยลูกบาศก์เดี่ยว ๆ 27 รูป โดยแต่ละด้านจะมีความยาวหนึ่งฟุต
  • ในทางปฏิบัติ การคูณของลูกบาศก์ฟุต (เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันหรือแก๊ส) จะบรรยายเป็น mcf (หนึ่งพันลูกบาศก์ฟุต), mmcf (หนึ่งล้านลูกบาศก์ฟุต), bcf (หนึ่งพันล้านลูกบาศก์ฟุต)) ส่วน tcf และ qcf จะเป็นล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และล้านล้านล้านล้านลูกบาศก์ฟุต