การแปลงน้ำหนัก

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

การวัดมาตราเมตริก

หน่วยวัดน้ำหนักเมตริกจะมีพื้นฐานรอบ ๆ น้ำหนักของปริมาณเมตริกของน้ำตามลำดับ เช่น น้ำหนึ่งลิตรมีน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

หน่วยวัดอิมพีเรียล/ อเมริกัน

โดยทั่วไปโลหะที่มีค่าจะวัดเป็นหน่วย "ทรอยด์" (ปอนด์ทรอยด์ และออนซ์ทรอยด์) กรุณาอย่าสับสนเรื่องเหล่านี้กับการวัดมาตรฐาน เราไม่แน่ใจว่าในปริมาณดั้งเดิมของสโตน ปอนด์หรือออนซ์ หากคุณทราบ กรุณาส่งอีเมลหาเรา