การแปลง เพนนีเวท

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เพนนีเวท

ตัวชี้วัดของทรอยน้ำหนักเท่ากับ 24 เมล็ดหรือส่วนที่ยี่สิบของทรอยออนซ์ (มี 12 ออนซ์ในทรอยปอนด์) ตามปกติ นัำหนักเพนนีจะมีตัวย่อเป็น dwt