การแปลง เกรน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เกรน

1/7000 ปอนด์; เท่ากับเม็ดทรอยหรือ 64.799 มิลลิกรัม