การแปลงปริมาณ

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

การวัดมาตราเมตริก

ตัววัดปริมาณเมตริกจะมีพื้นฐานอยู่รอบ ๆ ลิตรของสิ่งที่มี 1,000 ลิตรในหนึ่งลูกบาศก์เมตร (เช่น 11 = 1000 ซม.³)

หน่วยวัดอิมพีเรียล/ อเมริกัน

หมายเหตุ แกลลอนอเมริกาแตกต่างจากแกลลอนอังกฤษ เราไม่แน่ใจว่าในปริมาณดั้งเดิมของบาเรล แกลลอน หรือไพน์ หากคุณทราบ กรุณาส่งอีเมลหาเรา