การแปลง มิลลิลิตร

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

มิลลิลิตร

มาตรวัดของปริมาณเท่ากับหนึ่งร้อยส่วนของลิตร