การแปลง แกลลอนอเมริกา (ของแห้ง)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

แกลลอนอเมริกา (ของแห้ง)

มาตรวัดความจุของสหรัฐ (สำหรับวัสดุแห้ง) เท่ากับ 4 quarts หรือ 4.404 ลิตร หมายเหตุนอกจากนี้ยังมีมาตรการที่แตกต่างกันของสหรัฐแกลลอนแกลลอนของเหลวและสหราชอาณาจักร