การแปลง ควอตอเมริกา (ของแห้ง)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ควอตอเมริกา (ของแห้ง)

มาตรวัดความจุ (สำหรับวัสดุแห้ง) ของสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 2 ไพน์ หรือ 1.101 ลิตร