การแปลงพื้นที่

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

การวัดมาตราเมตริก

การวัดพื้นที่ด้วยระบบเมตริกจะมีพื้นฐานบนเมตร โดยมีหน่วยหลักเป็นเฮกตาร์ 10,000m2 ใน 1 ตารางเมตรจะมี 640 เอเคอร์อย่างชัดเจน

หน่วยวัดอิมพีเรียล/ อเมริกัน

ตัววัดพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบตารางของสิ่งที่คล้ายกันเป็นเส้นตรง ยกเว้นสำหรับเอเคอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความยาว 1 เฟอร์ลอง และความกว้างเท่ากับ 1 เชน อนึ่ง คำว่า "เอเคอร์" ในภาษาอังกฤษโบราณ หมายความว่า ทุ่ง และโดยทั่วไปจะถูกพิจารณาว่าไม่สามารถไถให้เสร็จโดยวัวหรือแอกวัวให้เสร็จภายในหนึ่งวันได้