การแปลง ตารางเซนติเมตร

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ตารางเซนติเมตร

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวเซนติเมตรความกว้างหนึ่งโดยหนึ่งเซนติเมตร