การแปลง ตารางฟุต เป็น เอเคอร์

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง ตารางฟุต เป็น เอเคอร์

เอเคอร์ เป็น ตารางฟุต (สลับหน่วย)

0ft² = 0ac

ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ ตารางฟุต ถึง เอเคอร์

เอเคอร์ = ตารางฟุต / 43554.00696864

การคำนวณของ ตารางฟุต ถึง เอเคอร์

เอเคอร์ = ตารางฟุต / 43554.00696864

เอเคอร์ = 0 / 43560.025090549

เอเคอร์ = 0

 

ตารางฟุตคืออะไร?

Square feet are units of measurement used to quantify area in the English/ Imperial system. Square feet is a unit commonly used in the imperial and US customary systems.

ตารางฟุตคือหน่วยของพื้นที่ที่เท่ากับสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่ยาวแต่ละด้านหนึ่ง ฟุต มันมักถูกใช้ในการวัดขนาดของห้อง บ้าน และที่ดินขนาดเล็ก ๆ

เอเคอร์คืออะไร?

เอเคอร์เป็นหน่วยวัดที่ใช้วัดพื้นที่ดิน หน่วยเอเคอร์เป็นหน่วยพื้นที่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบอิมพีเรียลและระบบปกครองของสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 43,560 ตารางฟุตหรือประมาณ 4,047 ตารางเมตร ต้นฉบับเอเคอร์ถูกกำหนดใหม่ว่าเป็นปริมาณของพื้นที่ที่ความยาวของวัวไข่สามารถไถในหนึ่งวัน เอเคอร์ถูกใช้โดยทั่วไปในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และการเกษตรเพื่อวัดขนาดของพื้นที่ดิน

เมื่อเปรียบเทียบกับเอเคอร์ที่ใช้กันมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ระบบอิมพีเรียล ไร่เป็นหน่วยวัดที่นิยมใช้ในส่วนใหญ่ของโลกเนื่องจากความง่ายและความเข้ากันได้กับระบบเมตริก

 

ตารางของ ตารางฟุต ถึง เอเคอร์

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
ตารางฟุต
เอเคอร์
0ft²
0.00000ac
1ft²
0.00002ac
2ft²
0.00005ac
3ft²
0.00007ac
4ft²
0.00009ac
5ft²
0.00011ac
6ft²
0.00014ac
7ft²
0.00016ac
8ft²
0.00018ac
9ft²
0.00021ac
10ft²
0.00023ac
11ft²
0.00025ac
12ft²
0.00028ac
13ft²
0.00030ac
14ft²
0.00032ac
15ft²
0.00034ac
16ft²
0.00037ac
17ft²
0.00039ac
18ft²
0.00041ac
19ft²
0.00044ac
ตารางฟุต
เอเคอร์
20ft²
0.00046ac
21ft²
0.00048ac
22ft²
0.00051ac
23ft²
0.00053ac
24ft²
0.00055ac
25ft²
0.00057ac
26ft²
0.00060ac
27ft²
0.00062ac
28ft²
0.00064ac
29ft²
0.00067ac
30ft²
0.00069ac
31ft²
0.00071ac
32ft²
0.00073ac
33ft²
0.00076ac
34ft²
0.00078ac
35ft²
0.00080ac
36ft²
0.00083ac
37ft²
0.00085ac
38ft²
0.00087ac
39ft²
0.00090ac
ตารางฟุต
เอเคอร์
40ft²
0.00092ac
41ft²
0.00094ac
42ft²
0.00096ac
43ft²
0.00099ac
44ft²
0.00101ac
45ft²
0.00103ac
46ft²
0.00106ac
47ft²
0.00108ac
48ft²
0.00110ac
49ft²
0.00112ac
50ft²
0.00115ac
51ft²
0.00117ac
52ft²
0.00119ac
53ft²
0.00122ac
54ft²
0.00124ac
55ft²
0.00126ac
56ft²
0.00129ac
57ft²
0.00131ac
58ft²
0.00133ac
59ft²
0.00135ac
ตารางฟุต
เอเคอร์
60ft²
0.00138ac
61ft²
0.00140ac
62ft²
0.00142ac
63ft²
0.00145ac
64ft²
0.00147ac
65ft²
0.00149ac
66ft²
0.00152ac
67ft²
0.00154ac
68ft²
0.00156ac
69ft²
0.00158ac
70ft²
0.00161ac
71ft²
0.00163ac
72ft²
0.00165ac
73ft²
0.00168ac
74ft²
0.00170ac
75ft²
0.00172ac
76ft²
0.00174ac
77ft²
0.00177ac
78ft²
0.00179ac
79ft²
0.00181ac