การแปลงความยาว

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

การวัดมาตราเมตริก

เมตร ถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นระยะทางการเดินทางของแสงในสูญญากาศภายใน 1/299,792,458 วินาที ส่วนการวัดระยะทางและความยาวอื่น ๆ ในระบบเมตริกมาจาก เมตร (เช่น กม. = 1,000 ม., 1 ม. = 1,000 มม.)

หน่วยวัดอิมพีเรียล/ อเมริกัน

หน่วยวัดเหล่านี้มีความก้าวหน้าที่มีเหตุผลน้อยมาก หลา สามารถกำหนดเป็นความยาวของลูกตุ้มนาฬิกา ซึ่งก่ดให้เกิดส่วนโค้งเพื่อแกว่งภายใน 1 วินาทีอย่าวแม่นนำ ไมล์ทะเลเป็นระยะทาง 1' (1/60 องศา) รอบพื้นผิวโลก