การแปลง มิลลิเมตร

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

มิลลิเมตร

ตัวย่อ/ สัญลักษณ์:

 • มม.
 • มิล (ไม่เป็นทางการ)

หน่วยของ:

 • ความยาว

ใช้ทั่วโลก:

 • มิลลิเมตรในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตราเมตริก ใช้เป็นหน่วยวัดความยาวทั่วโลก ข้อยกเว้นที่สังเกตได้ชัดคือในสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบบอิมพีเรียลยังคงใช้สำหรับจุดประสงค์ส่วนใหญ่

คำจำกัดความ:

มิลลิเมตรเป็นหน่วยความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในพันส่วนของเมตร (หน่วยความยาวพื้นฐานของระบบ SI)

การอ้างอิงโดยทั่วไป:

 • มี 25.4 มิลลิเมตรในหนึ่งนิ้ว
 • หัวหมุดจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม.
 • แผ่นซีดีจะหน้าประมาณ 1.2 มม.
 • 00 รูปแบบการวัดทางรถไฟวัด 16.5mm ระหว่างราง
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปัตตาเลี่ยนผมจะตัดผมประมาณ 3 มิลลิเมตรยาว (เกรด 2 ตัดที่ 6 มม. ส่วนเกรด 3 ตัดที่ 9 มม ฯลฯ )

การใช้เนื้อหา:

มิลลิเมตรใช้เพื่อเป็นมาตรฐานในการวัดความยาวในทุกรูปแบบสำหรับการใช้งานทางวิศวกรรมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าจำเป็นต้องใช้เซนติเมตรที่ใกล้ที่สุด

เมื่อแม้แต่ความแม่นยำที่มากกว่าจะต้องวัดหรือแสดง เศษส่วนของมิลลิเมตรจะใช้เป็นทศนิยมสามตำแหน่ง

โดยทั่วไปมิลิลเมตรใช้เพื่อบรรยายเส้นผ่านศูนย์กลางของอาวุธ และอาวุธที่ใช้เพื่อยิง เช่น ปืนไรเฟิล Uzi ขนาด 9 มม. 

หน่วยประกอบ:

 • 1/1,000 มม. = หนึ่งไมโครเมตร
 • 1/1,000,000 มม. = หนึ่งนาโนเมตร
 • นอกจากนี้ ยังมีหน่วยเล็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พิโคเมตร, เฟมโตเมตร, อะโตเมตร, อัตโตเมตร, เซปโตเมตร และยอกโตเมตรด้วย

หลากหลาย:

 • มีหน่วยจำนวนมากที่ใช้แสดงตัวคูณของมิลลิเมตร แต่หน่วยเหล่านี้ถูกกำหนดด้วยความสัมพันธ์ของหน่วยต่อเมตร (หน่วยพื้นฐานของการวัดความยาว SI) มากกว่ามิลลิเมตร
 • 10 มม. = 1 เซนติเมตร (ซม.)
 • 1,000 มม. = 1 เมตร (ม.)