การแปลง มิลลิเมตร เป็น ฟุต

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ฟุต เป็น มิลลิเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ft =
mm * 0.0032808
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: มิลลิเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม: ฟุต

มิลลิเมตร

มิลลิเมตรเป็นหน่วยความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในพันส่วนของเมตร (หน่วยความยาวพื้นฐานของระบบ SI)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ft =
mm * 0.0032808
 
 
 

ฟุต

ฟุตเป็นหน่วยความยาวที่ใช้ในระบบอิมพีเรียล และระบบการวัดตามจารีดประเพณีของสหรัฐอเมริกา โดยเป็นตัวแทน 1/3 ของหลา และหารด้วย 12 นิ้ว

 

ตาราง มิลลิเมตร เป็น ฟุต

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
มิลลิเมตร ฟุต
0mm 0.00ft
1mm 0.00ft
2mm 0.01ft
3mm 0.01ft
4mm 0.01ft
5mm 0.02ft
6mm 0.02ft
7mm 0.02ft
8mm 0.03ft
9mm 0.03ft
10mm 0.03ft
11mm 0.04ft
12mm 0.04ft
13mm 0.04ft
14mm 0.05ft
15mm 0.05ft
16mm 0.05ft
17mm 0.06ft
18mm 0.06ft
19mm 0.06ft
มิลลิเมตร ฟุต
20mm 0.07ft
21mm 0.07ft
22mm 0.07ft
23mm 0.08ft
24mm 0.08ft
25mm 0.08ft
26mm 0.09ft
27mm 0.09ft
28mm 0.09ft
29mm 0.10ft
30mm 0.10ft
31mm 0.10ft
32mm 0.10ft
33mm 0.11ft
34mm 0.11ft
35mm 0.11ft
36mm 0.12ft
37mm 0.12ft
38mm 0.12ft
39mm 0.13ft
มิลลิเมตร ฟุต
40mm 0.13ft
41mm 0.13ft
42mm 0.14ft
43mm 0.14ft
44mm 0.14ft
45mm 0.15ft
46mm 0.15ft
47mm 0.15ft
48mm 0.16ft
49mm 0.16ft
50mm 0.16ft
51mm 0.17ft
52mm 0.17ft
53mm 0.17ft
54mm 0.18ft
55mm 0.18ft
56mm 0.18ft
57mm 0.19ft
58mm 0.19ft
59mm 0.19ft
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา