การแปลง ฟุต เป็น มิลลิเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

มิลลิเมตร เป็น ฟุต (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mm =
ft
 
_________
 
 
0.0032808
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ฟุต
ข้อมูลเพิ่มเติม: มิลลิเมตร

ฟุต

ในปี ค.ศ. 1959 ข้อตกลวเกี่ยวกับปอนด์และหลาระหว่างประเทศ (ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศเครือจักรภพ) กำหนดให้หนาอยู่ที่ 0.9144 เมตร ซึ่งในทางกลับกันกำหนดให้ฟุตอยู่ที่ 0.3048 เมตร (304.8 มม.)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mm =
ft
 
_________
 
 
0.0032808

มิลลิเมตร

มิลลิเมตรเป็นหน่วยความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในพันส่วนของเมตร (หน่วยความยาวพื้นฐานของระบบ SI)

 

ตาราง ฟุต เป็น มิลลิเมตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ฟุต มิลลิเมตร
0ft 0.00mm
1ft 304.80mm
2ft 609.60mm
3ft 914.40mm
4ft 1219.20mm
5ft 1524.00mm
6ft 1828.80mm
7ft 2133.60mm
8ft 2438.40mm
9ft 2743.20mm
10ft 3048.00mm
11ft 3352.80mm
12ft 3657.60mm
13ft 3962.40mm
14ft 4267.20mm
15ft 4572.00mm
16ft 4876.80mm
17ft 5181.60mm
18ft 5486.40mm
19ft 5791.20mm
ฟุต มิลลิเมตร
20ft 6096.00mm
21ft 6400.80mm
22ft 6705.60mm
23ft 7010.40mm
24ft 7315.20mm
25ft 7620.00mm
26ft 7924.80mm
27ft 8229.60mm
28ft 8534.40mm
29ft 8839.20mm
30ft 9144.00mm
31ft 9448.80mm
32ft 9753.60mm
33ft 10058.40mm
34ft 10363.20mm
35ft 10668.00mm
36ft 10972.80mm
37ft 11277.60mm
38ft 11582.40mm
39ft 11887.20mm
ฟุต มิลลิเมตร
40ft 12192.00mm
41ft 12496.80mm
42ft 12801.60mm
43ft 13106.40mm
44ft 13411.20mm
45ft 13716.00mm
46ft 14020.80mm
47ft 14325.60mm
48ft 14630.40mm
49ft 14935.20mm
50ft 15240.00mm
51ft 15544.80mm
52ft 15849.60mm
53ft 16154.40mm
54ft 16459.20mm
55ft 16764.00mm
56ft 17068.80mm
57ft 17373.60mm
58ft 17678.40mm
59ft 17983.20mm
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา