การแปลง มิลลิเมตร เป็น นิ้ว

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง มิลลิเมตร เป็น นิ้ว

นิ้ว เป็น มิลลิเมตร (สลับหน่วย)

25.4mm = 1in

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ มิลลิเมตร ถึง นิ้ว

นิ้ว = มิลลิเมตร / 25.4

25.4 การคำนวณของ มิลลิเมตร ถึง นิ้ว

นิ้ว = มิลลิเมตร / 25.4

นิ้ว = 25.4 / 25.4

นิ้ว = 1

หน้านี้เป็นภาษาอังกฤษ:

mm to inches

มิลลิเมตรคือหน่วยวัดที่เท่ากับหนึ่งเท่าสิบของเซนติเมตร

มิลลิเมตรเป็นหน่วยวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเมตริก มิลลิเมตรเป็นหน่วยความยาวที่เล็กกว่า โดยหนึ่งมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งพันของเมตร นี่ทำให้มิลลิเมตรเป็นหน่วยที่มีประโยชน์มาก เมื่อต้องการวัดระยะทางหรือขนาดเล็ก ๆ เช่น ความหนาของกระดาษหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุขนาดเล็ก

มิลลิเมตรถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขา เช่น วิศวกรรม การผลิต และก่อสร้าง มันให้การวัดที่แม่นยำและแม่นเจนสำหรับงานที่ต้องการรายละเอียด ตัวอย่างเช่น ในสาขาการเจริญเติบโต มิลลิเมตรถูกใช้ในการวัดขนาดของส่วนประกอบอย่างแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการเข้ากันได้และทำงานได้ดีแบบสมบูรณ์

ในชีวิตประจำวัน มิลลิเมตรมักถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายๆ งาน มันถูกใช้ในวงการแพทยศาสตร์เพื่อวัดขนาดของเนื้องอกหรือความหนาของผิวหนัง มิลลิเมตรยังถูกใช้ในวงการแฟชั่นเพื่อวัดขนาดของเครื่องประดับหรือความกว้างของผ้า นอกจากนี้ มิลลิเมตรยังถูกใช้ในวงการอุตุนิยมวิทยาเพื่อวัดปริมาณน้ำฝนหรือหิมะ ซึ่งให้ข้อมูลมีค่าสำหรับการพยากรณ์อากาศ

มิลลิเมตรเป็นหน่วยวัดที่หลากหลายและช่วยให้การวัดเป็นไปอย่างแม่นยำและแม่นเหมาะในหลายๆ งาน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โครงการวิศวกรรม หรืองานประจำวัน มิลลิเมตรมีบทบาทสำคัญในการให้ความแม่นยำและความสอดคล้องในการวัด

นิ้วคืออะไร?

นิ้ว, หน่วยวัดความยาวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา, เป็นการวัดที่สำคัญที่ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขางานต่าง ๆ นิ้วถูกกำหนดให้เท่ากับ 1/12 ของฟุต, ทำให้มีค่าเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรหรือ 25.4 มิลลิเมตร หน่วยนี้ใช้สำหรับการวัดระยะทางที่เล็กน้อย, เช่น ความยาวของดินสอหรือความกว้างของหนังสือ

นิ้วถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง งานช่างไม้ และวิศวกรรม นอกจากนี้ยังใช้บ่อยในอุตสาหกรรมแฟชั่นสำหรับการกำหนดขนาดเสื้อผ้า และในวงการออกแบบภายในสำหรับการวัดขนาดเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ยังใช้นิ้วในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะสำหรับขนาดหน้าจอและความละเอียดของจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์

การแปลงหน่วยจาก นิ้ว เป็นหน่วยวัดอื่นๆ มีความง่ายดายอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในการแปลง นิ้ว เป็น เซนติเมตร เราเพียงแค่คูณจำนวน นิ้ว ด้วย 2.54 เท่านั้น ในทางเดียวกัน ในการแปลง นิ้ว เป็น มิลลิเมตร จำนวน นิ้ว จะถูกคูณด้วย 25.4 การเข้าใจปัจจัยการแปลงระหว่าง นิ้ว และหน่วยวัดอื่น ๆ ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลที่ใช้ระบบวัดที่แตกต่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นิ้วถูกใช้โดยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แต่การใช้งานมันได้มาตรฐานทั่วโลกในสาขาที่เฉพาะเจาะจงที่สหรัฐเป็นผู้นำโลก เช่น อุตสาหกรรมซีมิคอนดักเตอร์ นิ้วยังถูกใช้อย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยวัดเมตริก เซนติเมตร

ประเทศใดใช้หน่วยมิลลิเมตรบ้าง?

มิลลิเมตรเป็นหน่วยเชิงเมตริกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ประเทศส่วนใหญ่ที่ได้นำระบบเมตริกมาใช้เป็นระบบการวัดทางการเป็นทางการใช้มิลลิเมตรอย่างแพร่หลาย ประเทศเหล่านี้รวมถึง ออสเตรเลีย, แคนาดา, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, และสหราชอาณาจักร

ในประเทศเหล่านี้ มิลลิเมตรถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายธุรกิจและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในงานก่อสร้างและวิศวกรรม มิลลิเมตรเป็นหน่วยที่ชอบใช้ในการวัดขนาดของวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ คาน และแผ่น มิลลิเมตรยังถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตสำหรับการวัดอย่างแม่นยำ เช่น ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และเครื่องมือ มิลลิเมตรถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์สำหรับการวัดด้านต่าง ๆ เช่น ขนาดของเนื้องอก ความหนาของชั้นผิว และเส้นผ่านของหลอดเลือด นอกจากนี้ มิลลิเมตรถูกใช้งานในวงการแฟชั่นและสิ่งทอสำหรับการวัดความหนาของผ้า ขนาดปุ่ม และระยะตัดขอบชิด

ประเทศไหนใช้หน่วยนิ้ว?

ประเทศที่มีการใช้หน่วยนิ้วมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา นิ้วถูกใช้โดยทั่วไปในงานก่อสร้าง วิศวกรรม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ นิ้วถูกใช้ในการวัดความสูงและน้ำหนักในชีวิตประจำวัน เช่น ในการกำหนดความสูงของบุคคลหรือขนาดของหน้าจอโทรทัศน์

ประเทศอื่นที่ใช้หน่วยนิ้วคือสหราชอาณาจักร แม้ว่าสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการระบบเมตริก แต่หน่วยนิ้วยังคงใช้งานอย่างแพร่หลายในสาขาบางส่วนโดยเฉพาะในการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมีอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ของระบบอิมพีเรียลซึ่งรวมถึงหน่วยนิ้วเป็นหน่วยวัด ในสหราชอาณาจักร นิ้วมักถูกใช้สำหรับการวัดความยาว ความกว้าง และความสูงของวัตถุ รวมทั้งสำหรับระบุขนาดเสื้อผ้า

 

ตารางของ มิลลิเมตร ถึง นิ้ว

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
มิลลิเมตร
นิ้ว
0mm
0.00000in
1mm
0.03937in
2mm
0.07874in
3mm
0.11811in
4mm
0.15748in
5mm
0.19685in
6mm
0.23622in
7mm
0.27559in
8mm
0.31496in
9mm
0.35433in
10mm
0.39370in
11mm
0.43307in
12mm
0.47244in
13mm
0.51181in
14mm
0.55118in
15mm
0.59055in
16mm
0.62992in
17mm
0.66929in
18mm
0.70866in
19mm
0.74803in
มิลลิเมตร
นิ้ว
20mm
0.78740in
21mm
0.82677in
22mm
0.86614in
23mm
0.90551in
24mm
0.94488in
25mm
0.98425in
26mm
1.02362in
27mm
1.06299in
28mm
1.10236in
29mm
1.14173in
30mm
1.18110in
31mm
1.22047in
32mm
1.25984in
33mm
1.29921in
34mm
1.33858in
35mm
1.37795in
36mm
1.41732in
37mm
1.45669in
38mm
1.49606in
39mm
1.53543in
มิลลิเมตร
นิ้ว
40mm
1.57480in
41mm
1.61417in
42mm
1.65354in
43mm
1.69291in
44mm
1.73228in
45mm
1.77165in
46mm
1.81102in
47mm
1.85039in
48mm
1.88976in
49mm
1.92913in
50mm
1.96850in
51mm
2.00787in
52mm
2.04724in
53mm
2.08661in
54mm
2.12598in
55mm
2.16535in
56mm
2.20472in
57mm
2.24409in
58mm
2.28346in
59mm
2.32283in
มิลลิเมตร
นิ้ว
60mm
2.36220in
61mm
2.40157in
62mm
2.44094in
63mm
2.48031in
64mm
2.51969in
65mm
2.55906in
66mm
2.59843in
67mm
2.63780in
68mm
2.67717in
69mm
2.71654in
70mm
2.75591in
71mm
2.79528in
72mm
2.83465in
73mm
2.87402in
74mm
2.91339in
75mm
2.95276in
76mm
2.99213in
77mm
3.03150in
78mm
3.07087in
79mm
3.11024in