การแปลง หน่วยวัดความเร็ว

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ตัวแปลงความเร็ว/ อัตราความเร็ว

หน่วยวัดความเร็วส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยผสมของระยะทางกับเวลา เช่น หน่วย SI เมตรต่อวินาทีข้อยกเว้นที่โดดเด่นต่อสิ่งนี้ คือ มัค (หน่วยวัดบนพื้นฐานของความเร็วเสียง) และ น็อต (ซึ่งเป็นหน่วยวัดไมล์ทะเลต่อชั่วโมง)

ประเทศที่ใช้มาตราเมตริกจะใช้ กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับถนนและการขนส่ง ในขณะที่ประเทศที่ไม่ใช้มาตราเมตริก รวมถึงสหราชอาณาจักร ไมล์ต่อชั่วโมง

มาตรวัดการเร่งสามารถแปลงได้ในวิธีเดียวกันโดยมีหน่วยความเร็วที่สัมพันธ์กัน