การแปลง หน่วยวัดเวลา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

การแปลงเวลา

หน่วย SI ของเวลา คือ นาที จากตรงนี้ นาที (60 วินาที) และชั่วโมง (3,600 วินาที) ถูกแยกออกมา หนึ่งวันจะสมมติว่ามี 86,400 วินาที โดยมีจุดประสงค์สำหรับการคำนวณนี้ แม้ว่าสิ่งนี้สามารถแตกต่างจากการเพิ่มเข้าไปเป็น "วินาทีกระโดด"