การแปลง เมตร เป็น ฟุต

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง เมตร เป็น ฟุต

ฟุต เป็น เมตร (สลับหน่วย)

1m = 3.28084ft

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรเปลี่ยนเมตรเป็นฟุต

ฟุต = เมตร * 3.28084

1 การคำนวณของ เมตร ถึง ฟุต

ฟุต = เมตร * 3.28084

ฟุต = 1 * 3.28084

ฟุต = 3.28084

หน้านี้เป็นภาษาอังกฤษ:

Meters to Feet and Inches

ฉันจะแปลงเมตรเป็นฟุตได้อย่างไร?

การแปลงเมตรเป็นฟุตเป็นกระบวนการที่เรียบง่ายที่เกี่ยวข้องกับการคูณความยาวในเมตรด้วยตัวคูณการแปลง ตัวคูณการแปลงสำหรับเมตรเป็นฟุตคือ 3.28084 ซึ่งหมายความว่ามี 3.28084 ฟุตในหนึ่งเมตร ในการแปลงเมตรเป็นฟุตเพียงแค่คูณความยาวในเมตรด้วยตัวคูณการแปลงนี้

5 เมตร เท่ากับประมาณ 16.4042 ฟุต

ถ้าคุณมีความยาวในหน่วยเมตรที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม คุณยังสามารถใช้ปัจจัยการแปลงเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีความยาว 2.5 เมตร คุณจะคูณ 2.5 เมตรด้วย 3.28084 ฟุต/เมตร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น 8.2021 ฟุต ดังนั้น 2.5 เมตรเท่ากับประมาณ 8.2021 ฟุต

ทำไมฉันต้องการแปลงเมตรเป็นฟุต?

การแปลงเมตรเป็นฟุตสามารถมีประโยชน์ในหลายสถานการณ์ หนึ่งในเหตุผลที่พบบ่อยคือสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศหรือการสื่อสารระหว่างประเทศ ในขณะที่ระบบเมตริกถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก สหรัฐอเมริกายังใช้ระบบอิมพีเรียลอย่างส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงฟุตเป็นหน่วยของความยาว ดังนั้นหากคุณกำลังวางแผนเดินทางไปยังสหรัฐ หรือต้องการสื่อสารเกี่ยวกับการวัดความยาวกับบุคคลที่ใช้หน่วยเป็นฟุต การแปลงเมตรเป็นฟุตกลายเป็นสิ่งจำเป็น

เหตุผลอีกอย่างในการแปลงเมตรเป็นฟุตคือสำหรับโครงการก่อสร้างหรือการปรับปรุงบ้าน แผนการก่อสร้างหลายรายการ วัสดุ และเครื่องมือในสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบและป้ายชื่อในหน่วยฟุต หากคุณกำลังทำงานในโครงการที่ต้องการการวัดที่แม่นยำ การแปลงเมตรเป็นฟุตจะช่วยให้คุณเข้าใจและทำงานกับการวัดในระบบอิมพีเรียลได้อย่างง่ายดาย

การแปลงเมตรเป็นฟุตสามารถช่วยในกิจกรรมประจำวัน เช่น การประมาณระยะทางหรือเข้าใจการวัดความสูง ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามจินตนาการความสูงของอาคารหรือความยาวของห้อง การแปลงเมตรเป็นฟุตสามารถให้การวัดที่เป็นไปได้มากขึ้นที่เข้าใจง่ายขึ้นได้

เมตรคืออะไร?

เมตรเป็นหน่วยความยาวในระบบเมตริก มีค่าเท่ากับ 100 เซนติเมตรหรือ 1,000 มิลลิเมตร เป็นหน่วยพื้นฐานของความยาวในระบบหน่วยเอสไอ (SI) และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในการวัดระยะทาง เมตรถูกกำหนดใหม่เป็นหนึ่งในสิบล้านของระยะทางจากขั้วเหนือไปยังเส้นศูนย์สมุทรตามเมริเดียนที่ผ่านที่ปารีส ฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามในปี 1983 เมตรถูกกำหนดใหม่เป็นระยะทางที่แสงเดินในสุญญากาศในช่วงเวลาที่ระบุไว้

ที่ไหนในโลกที่ใช้หน่วยเมตร

เมตร เป็นหน่วยวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ระบบหน่วยเชิงนานาชาติ (SI) ได้กำหนดเมตรเป็นหน่วยมาตรฐานสำหรับการวัดความยาวหรือระยะทาง จึงทำให้ประเทศส่วนใหญ่นำมาใช้เมตรในด้านต่างๆ ของชีวิตประจำวัน

ในยุโรป การใช้หน่วยเมตรเป็นที่นิยม สหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้ระบบเมตริก รวมถึงหน่วยเมตร สำหรับการค้าขายและพาณิชย์ ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายในสหภาพยุโรปจะต้องมีป้ายกำกับด้วยการวัดเป็นหน่วยเมตร รวมถึงการวัดความยาวเป็นหน่วยเมตร นอกจากนี้ ป้ายจราจร จำกัดความเร็ว และโครงการก่อสร้างในประเทศยุโรปมักจะถูกวัดเป็นหน่วยเมตร

เมตรถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศที่อยู่นอกยุโรปด้วย เป็นที่นิยมในหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ได้นำระบบเมตริกมาใช้และใช้เมตรเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในประเทศเหล่านี้ เช่น การก่อสร้าง วิศวกรรม และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในทวีปแอฟริกา อเมริกา และโอเชียเช่นกัน ได้ยอมรับระบบเมตริกเช่นกัน ทำให้การใช้เมตรแพร่หลายทั่วโลก

ฟุต

หน่วยวัดฟุตหรือที่เรียกว่าฟุตอย่างทั่วไปเป็นหน่วยความยาวในระบบการวัดชนิดอิมพีเรียล มันใช้กันอย่างหลักในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อีกไม่กี่ประเทศที่ยังไม่ได้นำระบบเมตริกมาใช้ ฟุตถูกกำหนดให้เท่ากับ 12 นิ้ว และมันเป็นส่วนประกอบของหน่วยที่ใหญ่กว่า เช่น หลา และไมล์

เท้ามีประวัติศาสตร์ยาวนานและถูกใช้เป็นหน่วยวัดมาเป็นพันปี คิดว่ามาจากความยาวของเท้ามนุษย์ เนื่องจากมันเป็นจุดอ้างอิงที่สะดวกและสามารถทำซ้ำได้ง่าย ตลอดเวลา เท้าได้มาตรฐานเพื่อให้มั่นใจในการวัดขนาดให้เป็นไปตามมาตราฐาน

ในการใช้งานปัจจุบัน ฟุตถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการวัดความสูง ระยะทาง และความยาวในการใช้งานต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น มันถูกใช้ในการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเพื่อวัดขนาดของอาคารและโครงสร้าง มันยังถูกใช้ในกีฬาเพื่อวัดความยาวของสนามหรือลู่วิ่ง ในขณะที่ระบบเมตริกถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก ฟุตยังคงเป็นหน่วยวัดที่สำคัญในอุตสาหกรรมและภูมิภาคบางแห่ง

ที่ไหนในโลกที่ใช้หน่วยฟุต?

ฟุตเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในประเทศบางประเทศที่ยังไม่ได้นำระบบเมตริกอย่างเต็มที่มาใช้งาน ประเทศที่มีการใช้ฟุตอย่างพึงประสงค์คือสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา ฟุตถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การวัดความสูง ระยะทาง และพื้นที่ ฟุตยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและวิศวกรรม โดยที่พวกเขามักจะเลือกใช้เพราะความเข้ากันได้กับระบบอิมพีเรียล

นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ฟุตยังถูกใช้ในประเทศอื่น ๆ บางประเทศ แม้ว่าจะน้อยลง ประเทศเหล่านี้รวมถึงแคนาดา สหราชอาณาจักร และอินเดีย ในแคนาดาและสหราชอาณาจักร ฟุตถูกใช้พร้อมกับระบบเมตริก โดยเฉพาะในภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ในสหราชอาณาจักร ฟุตยังถูกใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการวัดความสูงและระยะทาง ในอินเดีย ฟุตถูกใช้โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และบางบริบทท้องถิ่นบางแห่ง

สิ่งสำคัญที่ต้องระบุคือการใช้ฟุตเป็นหน่วยวัดกำลังลดลงเรื่อย ๆ ทั่วโลกเนื่องจากมีประเทศมากขึ้นที่นำระบบเมตริกมาใช้งาน ระบบเมตริกที่ใช้เมตรเป็นพื้นฐานเป็นหน่วยวัดมาตรฐานที่ใช้ในส่วนใหญ่ของประเทศทั่วโลก มันมอบความสม่ำเสมอและเข้าใจได้ทั่วโลกมากขึ้น ทำให้การสื่อสารระหว่างประเทศและการค้าขายง่ายขึ้น

ทำไมใช้ฟุตในการบิน?

ฟุตถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการบินเป็นหน่วยวัดสำหรับความสูงและระยะทางแนวตั้ง ปฏิบัตินี้สามารถติดตามได้ถึงวันก่อนหน้าของอุตสาหกรรมการบินเริ่มต้นเมื่อประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ การใช้ฟุตในการบินมีรากฐานลึกซึ้งในปัจจัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงการพิจารณาทางปฏิบัติการณ์

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ใช้ฟุตในการบินคืออิทธิพลทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรต่อการพัฒนาของอากาศยาน ประเทศเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการก้าวหน้าเทคโนโลยีอากาศยานในช่วงแรก และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติที่ยังถูกใช้ตามปกติในปัจจุบัน ดังนั้น ระบบการวัดภาษาอังกฤษรวมถึงฟุตได้รับการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการบิน

เหตุผลอีกอย่างที่ใช้ฟุตในการบินคือความสะดวกและความเข้าใจง่าย ฟุตให้การวัดความสูงและระยะทางแนวตั้งที่แม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กในความสูงสามารถมีผลกระทบมากต่อความปลอดภัยของการบิน นอกจากนี้ ฟุตยังเป็นหน่วยที่สะดวกสำหรับนักบินและผู้ควบคุมจราจรอากาศในการสื่อสารและเข้าใจข้อมูลความสูงอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ในขณะที่ระบบเมตริกที่ใช้หน่วยเมตรมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายสาขาและอุตสาหกรรมทั่วโลก อุตสาหกรรมการบินมักจะยังคงใช้หน่วยฟุตเนื่องจากประวัติศาสตร์และข้อคิดที่ใช้ในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตามควรทราบว่ามีการสนทนาและความพยายามในการเปลี่ยนจากระบบเมตริกไปสู่ระบบเมตริกในอุตสาหกรรมการบิน แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องการการประสานงานและมาตรฐานที่สำคัญในชุมชนการบินระดับโลก

 

ตารางของ เมตร ถึง ฟุต

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
เมตร
ฟุต
0m
0.00000ft
1m
3.28084ft
2m
6.56168ft
3m
9.84252ft
4m
13.12336ft
5m
16.40420ft
6m
19.68504ft
7m
22.96588ft
8m
26.24672ft
9m
29.52756ft
10m
32.80840ft
11m
36.08924ft
12m
39.37008ft
13m
42.65092ft
14m
45.93176ft
15m
49.21260ft
16m
52.49344ft
17m
55.77428ft
18m
59.05512ft
19m
62.33596ft
เมตร
ฟุต
20m
65.61680ft
21m
68.89764ft
22m
72.17848ft
23m
75.45932ft
24m
78.74016ft
25m
82.02100ft
26m
85.30184ft
27m
88.58268ft
28m
91.86352ft
29m
95.14436ft
30m
98.42520ft
31m
101.70604ft
32m
104.98688ft
33m
108.26772ft
34m
111.54856ft
35m
114.82940ft
36m
118.11024ft
37m
121.39108ft
38m
124.67192ft
39m
127.95276ft
เมตร
ฟุต
40m
131.23360ft
41m
134.51444ft
42m
137.79528ft
43m
141.07612ft
44m
144.35696ft
45m
147.63780ft
46m
150.91864ft
47m
154.19948ft
48m
157.48032ft
49m
160.76116ft
50m
164.04200ft
51m
167.32284ft
52m
170.60368ft
53m
173.88452ft
54m
177.16536ft
55m
180.44620ft
56m
183.72704ft
57m
187.00788ft
58m
190.28872ft
59m
193.56956ft
เมตร
ฟุต
60m
196.85040ft
61m
200.13124ft
62m
203.41208ft
63m
206.69292ft
64m
209.97376ft
65m
213.25460ft
66m
216.53544ft
67m
219.81628ft
68m
223.09712ft
69m
226.37796ft
70m
229.65880ft
71m
232.93964ft
72m
236.22048ft
73m
239.50132ft
74m
242.78216ft
75m
246.06300ft
76m
249.34384ft
77m
252.62468ft
78m
255.90552ft
79m
259.18636ft