การแปลง เมตร

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เมตร

 • ม.
 • หน่วยของ:

  • ความยาว/ ระยะทาง

  ใช้ทั่วโลก:

  • เมตร เป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตราเมตริก ใช้กันเป็นมาตรวัดระยะทางทั่วโลก ยกเว้นหลัก ๆ ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบบอิมพีเรียลยังคงใช้สำหรับจุดประสงค์ส่วนมาก

  คำจำกัดความ:

  เมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก และเป็นหน่วยความยาวพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) ด้วย

  เนื่องจากหน่วยความยาวพื้นฐานในระบบ SI และระบบ m.k.s. อื่น ๆ (โดยมีพื้นฐานอยู่ประมาณเมตร กิโลเมตร และวินาที) อนึ่ง เมตรจะใช้เพื่อช่วยการมาจากหน่วยวัดอื่น ๆ เช่น นิวตันสำหรับวัดแรง

  คำจำกัดความ:

  1 ม. เทียบเท่ากับ 1.0936 หลา หรือ 39.370 นิ้ว

  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 เมตรได้ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นความยาวของทางที่เดินทางโดยแสงในสูญญากาศระหว่างช่วงระยะเวลา 1/299,792,458 วินาที

  ที่มา:

  การวัดหน่วยตามทศนิยมได้นำเสนอตอนแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ด้วชื่อของเมตรที่มีรากมาจากคำว่า métron katholikón ซึ่งเป็นภาษากรีก โดยมีความหมายว่า 'การวัดสากล'

  คำจำกัดความของเมตรในช่วงแรก คือ "ความยาวของลูกตุ้มซึ่งแกว่งในระยะเวลาครึ่งหนึ่งของหนึ่งวินาที" โดยในศตวรรษที่ 18 คำจำกัดความจะมีพื้นฐานอยู่บน "หนึ่งส่วนสิบล้านของความยาวเส้นเมริเดียนของโลกต่อหนึ่งจตุภาค" (ระยะทางจากเส้นศูนย์สูตรไปขั้วโลกเหนือ) ซึ่งได้รับความนิยิม และเป็นคำจำกัดควาที่ได้รับการยอมรับเมื่อประเทศฝรั่งเศสพัฒนาระบบมาตราเมตริกในปี ค.ศ. 1795

  บาร์เมตรต้นแบบ - อย่างแรกก็เป็นทองเหลือ ต่อมาเป็นแพลตตินัม แล้วกลายเป็นแพลตตินัมอัลลอยด์/ไอริเดียมอัลลอยด์ - ซึ่งผลิตขึ้นเป็นมาตรฐานที่สืบทอดกันมาของเมตร ในปี ค.ศ. 196 เมตรถูกำหนดใหม่ให้ใช้เป็นความยาวคลื่นของรังสี ก่อนที่จะมีคำจำกัดความปัจจุบัน ซึ่งสัมพันธ์กันกับแมตรต่อความเร็วแสง ซึ่งได้ปรับใช้ในปี ค.ศ. 1983

  การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • มนุษย์ผู้ชายของความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.75 เมตร
  • อุปสรรค์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอุปสรรค์ 110 เมตร เป็น 1.067 เมตร
  • อาคารที่สูงที่สุดในโลก (ณ ปี ค.ศ. 2012) ที่ Burj Khalifa ในดูไบสูง 828 เมตร
  • ตึกเอ็มไพร์มสเตทในเมืองนิวยอร์คซิตี้สูง 381 เมตร
  • เกณฑ์มาตรฐานของรางรถไฟ (ระยะห่างระหว่างรางที่) เป็น 1.435 เมตร

  หน่วยประกอบ:

  • 1/100 ม. = หนึ่งเซนติเมตร
  • 1/1,000 ม. = หนึ่งมิลลิเมตร
  • ให้ศึกษาไมโครเมตร, นาโนเมตร, พิโคเมตร, เฟมโตเมตร, อะโตเมตร, อัตโตเมตร, เซปโตเมตร และยอกโตเมตรด้วย

  หลากหลาย:

  • ส่วนใหญ่จะใช้ตัวคูณโดยทั่วไปเป็น กิโลเมตร (1,000 ม.) แต่มีตัวคูณในระบบ SI อื่น ๆ เป็นจำนวนมากของเมตร รวมถึงเดคาเมตร (10 ม.) เฮกตาร์เมตร (100 ม.) และเมกะเมตร (หนึ่งล้าานเมตร)
  • ตัวคูณในระบบ SI ที่ใหญ่ที่สุดของเมตร คือ ยอตตะเมตร (1,000,000,000,000,000,000,000,000 เมตร)