การแปลง เมตร เป็น ลีก

มีประเภทของ ลีก มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. เมตร เป็น ลีก (สหรัฐอเมริกา)

  2. เมตร เป็น ลีกทางทะเล

  3. เมตร เป็น ลีก (สหราชอาณาจักร)

  4. เมตร เป็น ลีกทะเลอังกฤษ

เมตร

1 ม. เทียบเท่ากับ 1.0936 หลา หรือ 39.370 นิ้ว

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 เมตรได้ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นความยาวของทางที่เดินทางโดยแสงในสูญญากาศระหว่างช่วงระยะเวลา 1/299,792,458 วินาที

ลีก