การแปลง เมตร เป็น นิ้ว

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

นิ้ว เป็น เมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

in =
m * 39.370
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม: นิ้ว

เมตร

1 ม. เทียบเท่ากับ 1.0936 หลา หรือ 39.370 นิ้ว

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 เมตรได้ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นความยาวของทางที่เดินทางโดยแสงในสูญญากาศระหว่างช่วงระยะเวลา 1/299,792,458 วินาที

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

in =
m * 39.370
 
 
 

นิ้ว

นิ้วเป็นหน่วยความยาวที่ใช้เบื้องต้นในระบบอิมพีเรียล และระบบการวัดตามจารีตของสหรัฐอเมริกา โดยใช้ตัวแทนเป็น 1/12 ของ ฟุต และ 1/36 ของ หลา

 

ตาราง เมตร เป็น นิ้ว

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เมตร นิ้ว
0m 0.00in
1m 39.37in
2m 78.74in
3m 118.11in
4m 157.48in
5m 196.85in
6m 236.22in
7m 275.59in
8m 314.96in
9m 354.33in
10m 393.70in
11m 433.07in
12m 472.44in
13m 511.81in
14m 551.18in
15m 590.55in
16m 629.92in
17m 669.29in
18m 708.66in
19m 748.03in
เมตร นิ้ว
20m 787.40in
21m 826.77in
22m 866.14in
23m 905.51in
24m 944.88in
25m 984.25in
26m 1023.62in
27m 1062.99in
28m 1102.36in
29m 1141.73in
30m 1181.10in
31m 1220.47in
32m 1259.84in
33m 1299.21in
34m 1338.58in
35m 1377.95in
36m 1417.32in
37m 1456.69in
38m 1496.06in
39m 1535.43in
เมตร นิ้ว
40m 1574.80in
41m 1614.17in
42m 1653.54in
43m 1692.91in
44m 1732.28in
45m 1771.65in
46m 1811.02in
47m 1850.39in
48m 1889.76in
49m 1929.13in
50m 1968.50in
51m 2007.87in
52m 2047.24in
53m 2086.61in
54m 2125.98in
55m 2165.35in
56m 2204.72in
57m 2244.09in
58m 2283.46in
59m 2322.83in
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา