การแปลง นิ้ว

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

นิ้ว

 • นิ้ว
 • " (ดับเบิลไพรม์)
 • (เช่น หกนิ้วสามารถใช้สัญลักษณ์แทนได้ด้วยทั้ง 6 นิ้ว หรือ 6")
 • หน่วยของ:

  • ความยาว/ ระยะทาง

  ใช้ทั่วโลก:

  • ใชักันแรกเริ่มในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร

  คำจำกัดความ:

  นิ้วเป็นหน่วยความยาวที่ใช้เบื้องต้นในระบบอิมพีเรียล และระบบการวัดตามจารีตของสหรัฐอเมริกา โดยใช้ตัวแทนเป็น 1/12 ของ ฟุต และ 1/36 ของ หลา

  คำจำกัดความ:

  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 นิ้วได้ถูกกำหนดและยอมรับระหว่างนานาชาติ จะเทียบเท่ากับ 25.4มม. (มิลลิเมตร)

  ที่มา:

  นิ้ว ใช้เป็นหน่วยวัดในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ศตวรรษที่เจ็ดอย่างน้อย และในปี ค.ศ. 1066 ได้ถูกกำหนดให้เทียบเท่าความยาวของเมล็ดข้าวบาร์เลย์แห้งสามเมล็ดวางต่อกัน (คำจำกัดความซึ่งยืนยงมาหลายศตวรรษ)

  ในศตวรรษที่ 12 นิ้วของชาวสก็อตถูกกำหนดให้เทียบเท่ากับความยาวโดยเฉลี่ยของนิ้วโป้งของคนตั้งแต่ฐานจนถึงเล็บ หน่วยวัดที่คล้ายคลึงกันยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ของสิ่งที่ตอนนี้เป็นยุโรปสมัยใหม่ ด้วยคำสำหรับนิ้วในภาษาโปรตุเกส, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี, ภาษาสเปน และภาษาอื่น ๆ จำนวนมาก ที่ใช้แบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับคำสำหรับนิ้วโป้ง

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากหน่วยในภาษาละติน มีความหมายว่าหนึ่งส่วนจากสิบสองส่วน (ตามประเพณีนิยมแล้ว นิ้วจจะเป็น 1/12 ของฟุต)

  แม้แต่ในศตวรรษที่สิบสอง ก็มีการใช้คำจำกัดความสำหรับคำว่า นิ้ว เป็นจำนวนมากทั่วโลก แม้ว่าจะแตกต่างกันน้อยกว่า 0.001% ในปี ค.ศ. 1930 สถาบันมาตรฐานของสหราชอาณาจักร ( British Standards Institution) ได้นำนิ้วมาใช้เป็น 25.4 มม. ส่วนสมาคมมาตรฐานสหรัฐอเมริกา (American Standards Association) ก็ทำแบบเดียวกันในปี ค.ศ. 1933 และประเทศแรกที่ใช้คำจำกัดความนี้อย่างเป็นทางการ คือ แคนาดา ในปี ค.ศ. 1951

  ในปี ค.ศ. 1959 สหรัฐอเมริกาและเครือจักรภพแห่งประชาชาติสหราชอาณาจักรได้ลงนามในสนธิสัญญาที่เห็นชอบกับการจำกัดความ 25.4 มม.  ที่เป็นมาตรฐาน

  การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • เหรียญควอเตอร์ (Quarter) (เหรียญ 25 เซนต์) ของสหรัฐอเมริกามีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งนิ้ว
  • ลูกตาของมนุษย์ที่โตเต็มที่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางแบบคร่าว ๆ อยู่ที่หนึ่งนิ้ว

  การใช้เนื้อหา:

  ในปี ค.ศ. 1955 ในสหราชอาณาจักร (พร้อมด้วย ฟุต หลา และไมล์) ได้ระบุอย่างเป็นทางการ ในฐานะหน่วยวัดเบื้องต้นสำหรับสัญญาณจราจรและการวัดระยะทางและความเร็วที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนการวัดเมตริกของเนื้อหาอื่น ๆ ตอนนี้เป็นระบบปฐมภูมิ แม้ว่า นิ้วจะยังคงใช้บ่อย ๆ อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ที่เกิดและมีการศึกษาจากระบบก่อนทศนิยมในสหราชอาณาจักร

  ในสหรัฐอเมริกา นักสำรวจใช้แบบสอบถามของสหรัฐอเมริกาเป็นนิ้ว ซึ่งกำหนดเป็น 1/39.37 ของเมตร มาจาก Mendenhall Order ในปี ค.ศ. 1893 ซึ่งเทียบ 1 ฟุตเท่ากับ 1200/3937 เมตร

  หน่วยประกอบ:

  • นิ้ว เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของการวัดความยาวของระบบอิมพีเรียล โดยการวัดที่เล็กกว่านิ้วจะกำหนดให้ใช้เป็นเศษส่วน เช่น 1/2 นิ้ว, 1/4 นิ้ว, 1/8 นิ้ว, 1/16 นิ้ว, 1/32 นิ้ว และ 1/64 นิ้ว
  • ในสหราชอาณาจักร ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 วิศวกรที่มีความแม่นยำได้เริ่มต้นใช้งานหนึ่งในพันส่วนของ นิ้ว เป็นความเที่ยงตรงในการวัดที่มากกว่าให้เป็นไปได้มากขึ้น และการทวีคูณของเศษส่วนนี้ก็รู้จักกันว่าเป็น หนึ่งพัน ตามลำดับ

  หลากหลาย: