การแปลง นิ้ว เป็น ไมโครเมตร

/
ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ไมโครเมตร เป็น นิ้ว (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

µm =
in
 
___________
 
 
0.000039370
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: นิ้ว

นิ้ว

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 นิ้วได้ถูกกำหนดและยอมรับระหว่างนานาชาติ จะเทียบเท่ากับ 25.4มม. (มิลลิเมตร)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

µm =
in
 
___________
 
 
0.000039370

 

ตาราง นิ้ว เป็น ไมโครเมตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
นิ้ว ไมโครเมตร
0in 0.00µm
1in 25400.00µm
2in 50800.00µm
3in 76200.00µm
4in 101600.00µm
5in 127000.00µm
6in 152400.00µm
7in 177800.00µm
8in 203200.00µm
9in 228600.00µm
10in 254000.00µm
11in 279400.00µm
12in 304800.00µm
13in 330200.00µm
14in 355600.00µm
15in 381000.00µm
16in 406400.00µm
17in 431800.00µm
18in 457200.00µm
19in 482600.00µm
นิ้ว ไมโครเมตร
20in 508000.00µm
21in 533400.00µm
22in 558800.00µm
23in 584200.00µm
24in 609600.00µm
25in 635000.00µm
26in 660400.00µm
27in 685800.00µm
28in 711200.00µm
29in 736600.00µm
30in 761999.99µm
31in 787399.99µm
32in 812799.99µm
33in 838199.99µm
34in 863599.99µm
35in 888999.99µm
36in 914399.99µm
37in 939799.99µm
38in 965199.99µm
39in 990599.99µm
นิ้ว ไมโครเมตร
40in 1015999.99µm
41in 1041399.99µm
42in 1066799.99µm
43in 1092199.99µm
44in 1117599.99µm
45in 1142999.99µm
46in 1168399.99µm
47in 1193799.99µm
48in 1219199.99µm
49in 1244599.99µm
50in 1269999.99µm
51in 1295399.99µm
52in 1320799.99µm
53in 1346199.99µm
54in 1371599.99µm
55in 1396999.99µm
56in 1422399.99µm
57in 1447799.99µm
58in 1473199.99µm
59in 1498599.99µm
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา