การแปลง นิ้ว เป็น ลีก (สหรัฐอเมริกา)

/
ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลีก (สหรัฐอเมริกา) เป็น นิ้ว (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

US lea =
in * 0.0000052609
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: นิ้ว

นิ้ว

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 นิ้วได้ถูกกำหนดและยอมรับระหว่างนานาชาติ จะเทียบเท่ากับ 25.4มม. (มิลลิเมตร)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

US lea =
in * 0.0000052609
 
 
 

ลีก (สหรัฐอเมริกา)

หน่วยของระยะทางเท่ากับ 3.0 ไมล์พระราชบัญญัติ (4.8 กิโลเมตร) โปรดทราบว่ายังมีลีกการเดินเรือลีกอังกฤษและสหราชอาณาจักรไมล์ทะเลซึ่งแตกต่างกัน

 

ตาราง นิ้ว เป็น ลีก (สหรัฐอเมริกา)

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
นิ้ว ลีก (สหรัฐอเมริกา)
0in 0.00US lea
1in 0.00US lea
2in 0.00US lea
3in 0.00US lea
4in 0.00US lea
5in 0.00US lea
6in 0.00US lea
7in 0.00US lea
8in 0.00US lea
9in 0.00US lea
10in 0.00US lea
11in 0.00US lea
12in 0.00US lea
13in 0.00US lea
14in 0.00US lea
15in 0.00US lea
16in 0.00US lea
17in 0.00US lea
18in 0.00US lea
19in 0.00US lea
นิ้ว ลีก (สหรัฐอเมริกา)
20in 0.00US lea
21in 0.00US lea
22in 0.00US lea
23in 0.00US lea
24in 0.00US lea
25in 0.00US lea
26in 0.00US lea
27in 0.00US lea
28in 0.00US lea
29in 0.00US lea
30in 0.00US lea
31in 0.00US lea
32in 0.00US lea
33in 0.00US lea
34in 0.00US lea
35in 0.00US lea
36in 0.00US lea
37in 0.00US lea
38in 0.00US lea
39in 0.00US lea
นิ้ว ลีก (สหรัฐอเมริกา)
40in 0.00US lea
41in 0.00US lea
42in 0.00US lea
43in 0.00US lea
44in 0.00US lea
45in 0.00US lea
46in 0.00US lea
47in 0.00US lea
48in 0.00US lea
49in 0.00US lea
50in 0.00US lea
51in 0.00US lea
52in 0.00US lea
53in 0.00US lea
54in 0.00US lea
55in 0.00US lea
56in 0.00US lea
57in 0.00US lea
58in 0.00US lea
59in 0.00US lea
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา