การแปลง นิ้ว เป็น ลีกทะเลอังกฤษ

/
ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลีกทะเลอังกฤษ เป็น นิ้ว (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

UK nl =
in * 0.0000045687
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: นิ้ว

นิ้ว

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 นิ้วได้ถูกกำหนดและยอมรับระหว่างนานาชาติ จะเทียบเท่ากับ 25.4มม. (มิลลิเมตร)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

UK nl =
in * 0.0000045687
 
 
 

ลีกทะเลอังกฤษ

หมายเหตุ ลีกอังกฤษแตกต่างจากลีกเดินเรือทะเลลีกอังกฤษและสหรัฐอเมริกาลีก

 

ตาราง นิ้ว เป็น ลีกทะเลอังกฤษ

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
นิ้ว ลีกทะเลอังกฤษ
0in 0.00UK nl
1in 0.00UK nl
2in 0.00UK nl
3in 0.00UK nl
4in 0.00UK nl
5in 0.00UK nl
6in 0.00UK nl
7in 0.00UK nl
8in 0.00UK nl
9in 0.00UK nl
10in 0.00UK nl
11in 0.00UK nl
12in 0.00UK nl
13in 0.00UK nl
14in 0.00UK nl
15in 0.00UK nl
16in 0.00UK nl
17in 0.00UK nl
18in 0.00UK nl
19in 0.00UK nl
นิ้ว ลีกทะเลอังกฤษ
20in 0.00UK nl
21in 0.00UK nl
22in 0.00UK nl
23in 0.00UK nl
24in 0.00UK nl
25in 0.00UK nl
26in 0.00UK nl
27in 0.00UK nl
28in 0.00UK nl
29in 0.00UK nl
30in 0.00UK nl
31in 0.00UK nl
32in 0.00UK nl
33in 0.00UK nl
34in 0.00UK nl
35in 0.00UK nl
36in 0.00UK nl
37in 0.00UK nl
38in 0.00UK nl
39in 0.00UK nl
นิ้ว ลีกทะเลอังกฤษ
40in 0.00UK nl
41in 0.00UK nl
42in 0.00UK nl
43in 0.00UK nl
44in 0.00UK nl
45in 0.00UK nl
46in 0.00UK nl
47in 0.00UK nl
48in 0.00UK nl
49in 0.00UK nl
50in 0.00UK nl
51in 0.00UK nl
52in 0.00UK nl
53in 0.00UK nl
54in 0.00UK nl
55in 0.00UK nl
56in 0.00UK nl
57in 0.00UK nl
58in 0.00UK nl
59in 0.00UK nl
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา