การแปลง พาร์เซก

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

พาร์เซก

 • pc
 • หน่วยของ:

  • ความยาว/ ระยะทางทางดาราศาสตร์

  ใช้ทั่วโลก:

  • ทั่วโลก

  คำจำกัดความ:

  ปาร์เซกเป็นหน่วยวัดความยาวเทียบเท่ากับราว ๆ 20 ล้านล้าน (20,000,000,000,000) ไมล์, 31 ล้านล้าน กิโลเมตร หรือ 206,264 เท่าของระยะทางจากโลกไปดวงอาทิตย์

  ปาร์เซกยังเทียบเท่ากับ 3.26 ปีแสง โดยประมาณ (ระยะการเดินทางหากคุณเดินทางด้วยความเร็วเป็นเวลาสามปีสามเดือน)

  คำจำกัดความ:

  นักดาราศาสตร์ใช้ตรีโกณมิติ ในการคำนวณระยะทางดวงดาวก่อนที่จะบัญญัติพาร์เซกขึ้นมา แต่หน่วยใหม่ทำให้มองเห็นระยะทางที่สุดหยั่งถึงได้ง่ายมากขึ้น

  พาร์เซกเป็นระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปจนถึงวัตถุทางดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นมุมที่เป็นตำแหน่งของหนึ่งลิปดา (1/3600 องศา) มุมที่เป็นตำแหน่งถูกค้นพบจากการวัดการเคลื่อนในตำแหน่ง (การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนของดวงดาวที่เกี่ยวข้อง

  ที่มา:

  คำจำกัดความ พาร์เซก ถูกบัญญัติขึ้นโดยนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ Herbert Hall Turner ในปี ค.ศ. 1913 หน่วยของระยะทางที่มีประโยชน์ในทางดาราศาสตร์ได้ถูกนิยามขึ้น แต่ไม่ม่ชื่อ จากนั้น นักดาราศาสตร์หลวง (Astronomer Royal) ได้อุทธรณ์ขอคำแนะนำ บทบัญญัติของ Turner ได้รับการยอมรับ พาร์เซกย่อมาจากคำจำกัดความของหน่วยเป็นระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปจนถึงวัตถุทางดาราศาสตร์ ซึ่งมีมุมของวัตถุที่เปลี่ยนไปตามลิปตา

  การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • ดาว Proxima Centauri - ดาวที่ใกล้ที่สุดเพื่อโลกอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์คือ 1.29 พาร์เซกออกไป
  • ศูนย์กลางของทางช้างเผือกอยู่ห่างจากโลกประมาณ 8kpc 

  การใช้เนื้อหา:

  ดาราศาสตร์ - ถึงแม้ว่าระยะทางจะใหญ่โตที่อธิบาย พาร์เซกจะมีหน่วยเล็กที่ใกล้เคียงกับคำจำกัดความเกี่ยวกับดาราศาสตร์ เมกะพาร์เซก (mpc) จะใช้ทั่วไปเพื่ออธิบายระยะทางของหนึ่งล้านพาร์เซก

  หน่วยประกอบ:

  • ไม่มีอะไรเลย

  หลากหลาย:

  • กิโลพาร์เซก (kpc)  – 1,000 พาร์เซก
  • เมกะพาร์เซก (mpc) – 1,000,000 พาร์เซก
  • กิกะพาร์เซก (gpc)  – 1,000,000,000 พาร์เซก