การแปลง พาร์เซก เป็น เซนติเมตร

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง พาร์เซก เป็น เซนติเมตร

เซนติเมตร เป็น พาร์เซก (สลับหน่วย)

1pc = 3.0856769049426E+18cm

ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ พาร์เซก ถึง เซนติเมตร

เซนติเมตร = พาร์เซก * 3.0856769049426E+18

การคำนวณของ พาร์เซก ถึง เซนติเมตร

เซนติเมตร = พาร์เซก * 3.0856769049426E+18

เซนติเมตร = 1 * 3.0856769049426E+18

เซนติเมตร = 3.0856769049426E+18

พาร์เซกคืออะไร?

พาร์เซกเป็นหน่วยความยาวที่ใช้ในด้านดาราศาสตร์เพื่อวัดระยะทางที่ใหญ่มากระหว่างวัสวัสดุทางฟ้า. คำว่า "พาร์เซก" มาจากคำว่า "พาราแล็กซ์" และ "เซคันด์" ซึ่งอ้างถึงวิธีการใช้ในการคำนวณหน่วยนี้. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พาร์เซกถูกกำหนดโดยระยะทางที่วัตถุจะมีมุมพาราแล็กซ์ของหนึ่งองศาเมื่อมองจากด้านตรงข้ามของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์.

เพื่อเข้าใจแนวคิดของพาร์เซก สำคัญที่จะเข้าใจความคิดของพาราแล็กซ์ พาราแล็กซ์คือการเคลื่อนที่ที่แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไปเมื่อมองจากจุดสัมผัสที่แตกต่างกัน ในกรณีของดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ใช้ระยะห่างรอบโลกเป็นเส้นหลักในการวัดพาราแล็กซ์ของดาวที่ห่างไกล โดยการสังเกตดาวจากด้านตรงข้ามของระยะห่างรอบโลก นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณมุมของพาราแล็กซ์และต่อมาก็สามารถกำหนดระยะห่างของดาวได้

เซนติเมตรคือหน่วยวัดความยาวที่เท่ากับหนึ่งเหรียญเซ็นต์ในระบบเมตริก

เซนติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก โดยเฉพาะในระบบหน่วยสากล (SI) มันเท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งของเมตร ทำให้มันเป็นหน่วยวัดที่เล็กกว่าเมตร ซึ่งเซนติเมตรมักถูกใช้สำหรับการวัดระยะทางที่เล็ก เช่น ความยาวของวัตถุหรือความสูงของบุคคล

หากต้องการแปลงหน่วยความยาว 1 เซนติเมตร เท่ากับ 0.0328 ฟุต นั่นหมายความว่าหากคุณมีการวัดเป็นเซนติเมตรและต้องการแปลงเป็นฟุต คุณต้องหารจำนวนเซนติเมตรด้วย 30.48 ในทางกลับกัน หากคุณมีการวัดเป็นฟุตและต้องการแปลงเป็นเซนติเมตร คุณต้องคูณจำนวนฟุตด้วย 30.48

เซนติเมตรเป็นหน่วยวัดที่หลากหลายและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และชีวิตประจำวัน เซนติเมตรมีบทบาทสำคัญในการวัดระยะทางเล็กๆ ช่วยให้สามารถทำการคำนวณและเปรียบเทียบได้อย่างแม่นยำ เซนติเมตรเป็นหน่วยที่มีความสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจและวัดค่าโลกรอบตัวได้

 

ตารางของ พาร์เซก ถึง เซนติเมตร

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
พาร์เซก
เซนติเมตร
0pc
0.00000cm
1pc
3,085,676,904,942,637,056.00000cm
2pc
6,171,353,809,885,274,112.00000cm
3pc
9,257,030,714,827,911,168.00000cm
4pc
12,342,707,619,770,548,224.00000cm
5pc
15,428,384,524,713,187,328.00000cm
6pc
18,514,061,429,655,822,336.00000cm
7pc
21,599,738,334,598,459,392.00000cm
8pc
24,685,415,239,541,096,448.00000cm
9pc
27,771,092,144,483,733,504.00000cm
10pc
30,856,769,049,426,374,656.00000cm
11pc
33,942,445,954,369,011,712.00000cm
12pc
37,028,122,859,311,644,672.00000cm
13pc
40,113,799,764,254,285,824.00000cm
14pc
43,199,476,669,196,918,784.00000cm
15pc
46,285,153,574,139,559,936.00000cm
16pc
49,370,830,479,082,192,896.00000cm
17pc
52,456,507,384,024,834,048.00000cm
18pc
55,542,184,288,967,467,008.00000cm
19pc
58,627,861,193,910,108,160.00000cm
พาร์เซก
เซนติเมตร
20pc
61,713,538,098,852,749,312.00000cm
21pc
64,799,215,003,795,382,272.00000cm
22pc
67,884,891,908,738,023,424.00000cm
23pc
70,970,568,813,680,656,384.00000cm
24pc
74,056,245,718,623,289,344.00000cm
25pc
77,141,922,623,565,922,304.00000cm
26pc
80,227,599,528,508,571,648.00000cm
27pc
83,313,276,433,451,204,608.00000cm
28pc
86,398,953,338,393,837,568.00000cm
29pc
89,484,630,243,336,470,528.00000cm
30pc
92,570,307,148,279,119,872.00000cm
31pc
95,655,984,053,221,752,832.00000cm
32pc
98,741,660,958,164,385,792.00000cm
33pc
101,827,337,863,107,018,752.00000cm
34pc
104,913,014,768,049,668,096.00000cm
35pc
107,998,691,672,992,301,056.00000cm
36pc
111,084,368,577,934,934,016.00000cm
37pc
114,170,045,482,877,583,360.00000cm
38pc
117,255,722,387,820,216,320.00000cm
39pc
120,341,399,292,762,849,280.00000cm
พาร์เซก
เซนติเมตร
40pc
123,427,076,197,705,498,624.00000cm
41pc
126,512,753,102,648,115,200.00000cm
42pc
129,598,430,007,590,764,544.00000cm
43pc
132,684,106,912,533,397,504.00000cm
44pc
135,769,783,817,476,046,848.00000cm
45pc
138,855,460,722,418,663,424.00000cm
46pc
141,941,137,627,361,312,768.00000cm
47pc
145,026,814,532,303,945,728.00000cm
48pc
148,112,491,437,246,578,688.00000cm
49pc
151,198,168,342,189,211,648.00000cm
50pc
154,283,845,247,131,844,608.00000cm
51pc
157,369,522,152,074,510,336.00000cm
52pc
160,455,199,057,017,143,296.00000cm
53pc
163,540,875,961,959,776,256.00000cm
54pc
166,626,552,866,902,409,216.00000cm
55pc
169,712,229,771,845,042,176.00000cm
56pc
172,797,906,676,787,675,136.00000cm
57pc
175,883,583,581,730,340,864.00000cm
58pc
178,969,260,486,672,941,056.00000cm
59pc
182,054,937,391,615,574,016.00000cm
พาร์เซก
เซนติเมตร
60pc
185,140,614,296,558,239,744.00000cm
61pc
188,226,291,201,500,872,704.00000cm
62pc
191,311,968,106,443,505,664.00000cm
63pc
194,397,645,011,386,138,624.00000cm
64pc
197,483,321,916,328,771,584.00000cm
65pc
200,568,998,821,271,437,312.00000cm
66pc
203,654,675,726,214,037,504.00000cm
67pc
206,740,352,631,156,670,464.00000cm
68pc
209,826,029,536,099,336,192.00000cm
69pc
212,911,706,441,041,969,152.00000cm
70pc
215,997,383,345,984,602,112.00000cm
71pc
219,083,060,250,927,235,072.00000cm
72pc
222,168,737,155,869,868,032.00000cm
73pc
225,254,414,060,812,533,760.00000cm
74pc
228,340,090,965,755,166,720.00000cm
75pc
231,425,767,870,697,766,912.00000cm
76pc
234,511,444,775,640,432,640.00000cm
77pc
237,597,121,680,583,065,600.00000cm
78pc
240,682,798,585,525,698,560.00000cm
79pc
243,768,475,490,468,364,288.00000cm

ลิงก์ยอดนิยม