การแปลง เซนติเมตร

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เซนติเมตร

 • ซม.
 • หน่วยของ:

  • ความยาว/ ระยะทาง

  ใช้ทั่วโลก:

  • เซนติเมตรใช้กันทั่วโลกในฐานะหน่วยวัดความยาว มีข้อยกเว้นเพียงเล็กน้อยที่น่าสังเกตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงใช้ระบบ U.S. Customary (คล้ายคลึงกับระบบอิมพีเรียล) ดั้งเดิม

  คำจำกัดความ:

  เซนติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในร้อยของ เมตร

  1 ซม. เทียบเท่ากับ 0.39370 นิ้ว

  ที่มา:

  ระบบหน่วยวัดและน้ำหนักเป็นเมตริก หรือทศนิยม ถูกกำหนดขึ้นและใช้ในฝรั่งเศส ค.ศ. 1795 โดยการใช้เมตร เป็นมาตรวัดความยาวพื้นฐาน ตอนนี้ระบบถูกนำไปใช้เป็นทางการทั่วโลก

  การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • เหรียญนิกเกิ้ล (5 เซน) ของสหรัฐอเมริกาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม.
  • กระจกตาของดวงตามนุษย์จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์ประมาณ 1.15 ซม. (11.5มม.)
  • หนึ่งฟุตของหน่วยวัดอิมพีเรียล จะเทียบเท่าประมาณ 30.5 ซม.

  การใช้เนื้อหา:

  เซนติเมตรเป็นหน่วยวัดประจำวันในประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) ในสถานการณ์ต่าง ๆ และการใช้งานซึ่งโดยทั่วไปแล้วเศษส่วนของเซนติเมตรดูเหมือนว่าไม่มีความสำคัญจนต้องระบุ

  การใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำมากกว่า เช่น วิศวกรรมและการออกแบบ โดยทั่วไปจะระบุระยะทางในการใช้ไม่ว่าจะเป็นมิลลิเมตร หรือเศษทศนิยมของเมตร

  หน่วยประกอบ:

  หลากหลาย:

  • 100 ซม. = 1ม. (เมตร)
  • หน่วยวัดความยาว/ระยะทางในระบบการวัดเมตริก จะมีพื้นฐานอยู่บนเศษส่วน หรือหลายเท่าของหนึ่ง เมตร