การแปลง ไมครอน

เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลงเป็น

ไมครอน

ตัวย่อ/สัญลักษณ์:

μm

หน่วยของ:

ความยาว

การใช้ทั่วโลก:

ไมโครน, หรือที่เรียกว่าไมโครเมตร, เป็นหน่วยวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาทั่วโลก คำว่า "ไมโครน" มาจากภาษากรีกคำว่า "mikros" ซึ่งหมายถึงเล็ก มันถูกใช้โดยส่วนใหญ่ในการวัดระยะทางหรือความหนาของสิ่งของที่เล็กมาก ๆ โดยทั่วไปอยู่ในระดับของไมโครเมตรหรือนาโนเมตร

หนึ่งในการใช้งานที่สำคัญที่สุดของไมครอนคือในด้านการผลิตและวิศวกรรม ไมครอนมักถูกใช้เพื่อวัดความหนาของวัสดุ เช่น ฟิล์มบาง ๆ ชั้นผิว และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมเช่นการผลิตชิปไมโคร ความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ และไมครอนให้หน่วยการวัดที่แม่นยำและมาตรฐานสำหรับการวัดความหนาของชั้นต่าง ๆ ในชิปไมโครและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ไมครอนยังถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในการสแกนภาพในตัวอย่าง ไมครอนถูกใช้เพื่อวัดขนาดของวัตถุขนาดเล็ก เช่น เซลล์ แบคทีเรีย และอนุภาค ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสามารถบรรยายและเปรียบเทียบขนาดของโครงสร้างเล็ก ๆ เหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ ไมครอนถูกใช้เพื่อวัดขนาดของเซลล์เลือดแดงและเซลล์เลือดขาว รวมถึงองค์ประกอบเล็ก ๆ อื่น ๆ ในตัวอย่างเลือด

นิยาม:

ไมโครน หรือที่รู้จักกันในนามของไมโครเมตร เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก มีค่าเท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งของเมตรหรือ 0.001 มิลลิเมตร

ต้นกำเนิด:

กำเนิดของหน่วยวัดที่รู้จักกันด้วยชื่อ "ไมโครน" สามารถติดตามได้ถึงต้นฉบับในศตวรรษที่ 19 คำว่า "ไมโครน" มาจากคำภาษากรีก "mikros" ซึ่งหมายถึง "เล็ก" ครั้งแรกที่ถูกนำเสนอโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชาร์ล รีนาร์ในปี 1867 เป็นหน่วยวัดความยาวที่ใช้วัดเส้นผ่าฝ้าของใยไหม จุลที่รีนาร์คิดว่าจะสร้างหน่วยมาตรฐานที่สามารถใช้ได้ทั่วไปในการวัดระยะทางที่เล็ก โดยเริ่มต้นไมโครนถูกกำหนดให้เท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งของเมตร หรือ 0.001 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามในปี 1967 ระบบหน่วยนานาชาติ (SI) กำหนดใหม่หน่วยเมตร และไมโครนถูกกำหนดอย่างเป็นทางการว่าหนึ่งล้านหนึ่งของเมตร หรือ 1 x 10^-6 เมตร การกำหนดใหม่นี้ทำให้ไมโครนคงเป็นไปตามระบบ SI และช่วยให้สะดวกต่อการแปลงหน่วยความยาวระหว่างหน่วยต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

อ้างอิงทั่วไป:

อนุภาคฝุ่นเล็ก = 1 ไมครอน

เซลล์เลือดแดง = 8 ไมครอน

ลูกเกสรเกสร = 15 ไมครอน

ขีดจำกัดของสิ่งที่ตาเปล่าสามารถมองเห็น: 10 ไมครอน - 40 ไมครอน

ละเอียดเท่ากับ 60 ไมครอน

เส้นผมมนุษย์ = 50 ไมครอน - 180 ไมครอน

บริบทการใช้งาน:

ไมครอนถูกใช้ในการวัดขนาดของเซลล์ จุลจิตรี และโครงสร้างเล็กๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หน่วยวัดนี้ให้ข้อมูลที่แม่นยำและแม่นเจอของนักวิทยาศาสตร์ เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาทำการสังเกตและสรุปข้อสรุปที่มีความหมายได้ บริบทการใช้งานอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของไมครอนคือในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไมโครชิพ ไมครอนถูกใช้ในการวัดความหนาของฟิล์มบาง ผิวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมขนาดเหล่านี้อย่างแม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ไมครอนยังถูกใช้ในการวัดขนาดของอนุภาคในอุตสาหกรรมเช่นยา คอสเมติกส์ และอุตสาหกรรมอุปกรณ์อาหาร

 

ลิงก์ยอดนิยม