การแปลง ไมครอน เป็น ไมโครนิ้ว

หน้าบุ๊กมาร์ก ไมโครนิ้ว เป็น ไมครอน (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

µin =
µ * 39.370
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ไมครอน

1/1000000 ของเมตร รู้จักกันดีว่าเป็นไมครอน

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

µin =
µ * 39.370
 
 
 

 

ตาราง ไมครอน เป็น ไมโครนิ้ว
Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ไมครอน ไมโครนิ้ว
0µ 0.00µin
1µ 39.37µin
2µ 78.74µin
3µ 118.11µin
4µ 157.48µin
5µ 196.85µin
6µ 236.22µin
7µ 275.59µin
8µ 314.96µin
9µ 354.33µin
10µ 393.70µin
11µ 433.07µin
12µ 472.44µin
13µ 511.81µin
14µ 551.18µin
15µ 590.55µin
16µ 629.92µin
17µ 669.29µin
18µ 708.66µin
19µ 748.03µin
ไมครอน ไมโครนิ้ว
20µ 787.40µin
21µ 826.77µin
22µ 866.14µin
23µ 905.51µin
24µ 944.88µin
25µ 984.25µin
26µ 1023.62µin
27µ 1062.99µin
28µ 1102.36µin
29µ 1141.73µin
30µ 1181.10µin
31µ 1220.47µin
32µ 1259.84µin
33µ 1299.21µin
34µ 1338.58µin
35µ 1377.95µin
36µ 1417.32µin
37µ 1456.69µin
38µ 1496.06µin
39µ 1535.43µin
ไมครอน ไมโครนิ้ว
40µ 1574.80µin
41µ 1614.17µin
42µ 1653.54µin
43µ 1692.91µin
44µ 1732.28µin
45µ 1771.65µin
46µ 1811.02µin
47µ 1850.39µin
48µ 1889.76µin
49µ 1929.13µin
50µ 1968.50µin
51µ 2007.87µin
52µ 2047.24µin
53µ 2086.61µin
54µ 2125.98µin
55µ 2165.35µin
56µ 2204.72µin
57µ 2244.09µin
58µ 2283.46µin
59µ 2322.83µin
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา