การแปลง เฟอร์ลอง

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เฟอร์ลอง

หน่วยของความยาวเทียบเท่า 220 หลา ยังคงใช้อย่างแพร่หลายในการแข่งม้า