การแปลง นิ้ว เป็น ลีก (สหราชอาณาจักร)

/
ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลีก (สหราชอาณาจักร) เป็น นิ้ว (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

UK lg =
in * 0.0000052578
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: นิ้ว

นิ้ว

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 นิ้วได้ถูกกำหนดและยอมรับระหว่างนานาชาติ จะเทียบเท่ากับ 25.4มม. (มิลลิเมตร)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

UK lg =
in * 0.0000052578
 
 
 

ลีก (สหราชอาณาจักร)

หมายเหตุ ลีกอังกฤษแตกต่างจากลีกเดินเรือทะเลลีกอังกฤษและสหรัฐอเมริกาลีก

 

ตาราง นิ้ว เป็น ลีก (สหราชอาณาจักร)

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
นิ้ว ลีก (สหราชอาณาจักร)
0in 0.00UK lg
1in 0.00UK lg
2in 0.00UK lg
3in 0.00UK lg
4in 0.00UK lg
5in 0.00UK lg
6in 0.00UK lg
7in 0.00UK lg
8in 0.00UK lg
9in 0.00UK lg
10in 0.00UK lg
11in 0.00UK lg
12in 0.00UK lg
13in 0.00UK lg
14in 0.00UK lg
15in 0.00UK lg
16in 0.00UK lg
17in 0.00UK lg
18in 0.00UK lg
19in 0.00UK lg
นิ้ว ลีก (สหราชอาณาจักร)
20in 0.00UK lg
21in 0.00UK lg
22in 0.00UK lg
23in 0.00UK lg
24in 0.00UK lg
25in 0.00UK lg
26in 0.00UK lg
27in 0.00UK lg
28in 0.00UK lg
29in 0.00UK lg
30in 0.00UK lg
31in 0.00UK lg
32in 0.00UK lg
33in 0.00UK lg
34in 0.00UK lg
35in 0.00UK lg
36in 0.00UK lg
37in 0.00UK lg
38in 0.00UK lg
39in 0.00UK lg
นิ้ว ลีก (สหราชอาณาจักร)
40in 0.00UK lg
41in 0.00UK lg
42in 0.00UK lg
43in 0.00UK lg
44in 0.00UK lg
45in 0.00UK lg
46in 0.00UK lg
47in 0.00UK lg
48in 0.00UK lg
49in 0.00UK lg
50in 0.00UK lg
51in 0.00UK lg
52in 0.00UK lg
53in 0.00UK lg
54in 0.00UK lg
55in 0.00UK lg
56in 0.00UK lg
57in 0.00UK lg
58in 0.00UK lg
59in 0.00UK lg
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา