การแปลง นิ้ว เป็น ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)

/
ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) เป็น นิ้ว (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

US nmi =
in * 0.000013715
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: นิ้ว

นิ้ว

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 นิ้วได้ถูกกำหนดและยอมรับระหว่างนานาชาติ จะเทียบเท่ากับ 25.4มม. (มิลลิเมตร)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

US nmi =
in * 0.000013715
 
 
 

ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)

หน่วยความยาวที่ใช้ในการนำทางทะเลที่เท่ากับนาทีของส่วนโค้งของวงกลมที่ดีในรูปทรงกลม หนึ่งไมล์ทะเลระหว่างประเทศเทียบเท่ากับ 1,852 เมตรหรือ 1.151 พระราชบัญญัติไมล์ โปรดไม่ว่าเรื่องนี้จะแตกต่างกับสหราชอาณาจักรไมล์ทะเล

 

ตาราง นิ้ว เป็น ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
นิ้ว ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
0in 0.00US nmi
1in 0.00US nmi
2in 0.00US nmi
3in 0.00US nmi
4in 0.00US nmi
5in 0.00US nmi
6in 0.00US nmi
7in 0.00US nmi
8in 0.00US nmi
9in 0.00US nmi
10in 0.00US nmi
11in 0.00US nmi
12in 0.00US nmi
13in 0.00US nmi
14in 0.00US nmi
15in 0.00US nmi
16in 0.00US nmi
17in 0.00US nmi
18in 0.00US nmi
19in 0.00US nmi
นิ้ว ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
20in 0.00US nmi
21in 0.00US nmi
22in 0.00US nmi
23in 0.00US nmi
24in 0.00US nmi
25in 0.00US nmi
26in 0.00US nmi
27in 0.00US nmi
28in 0.00US nmi
29in 0.00US nmi
30in 0.00US nmi
31in 0.00US nmi
32in 0.00US nmi
33in 0.00US nmi
34in 0.00US nmi
35in 0.00US nmi
36in 0.00US nmi
37in 0.00US nmi
38in 0.00US nmi
39in 0.00US nmi
นิ้ว ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
40in 0.00US nmi
41in 0.00US nmi
42in 0.00US nmi
43in 0.00US nmi
44in 0.00US nmi
45in 0.00US nmi
46in 0.00US nmi
47in 0.00US nmi
48in 0.00US nmi
49in 0.00US nmi
50in 0.00US nmi
51in 0.00US nmi
52in 0.00US nmi
53in 0.00US nmi
54in 0.00US nmi
55in 0.00US nmi
56in 0.00US nmi
57in 0.00US nmi
58in 0.00US nmi
59in 0.00US nmi
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา