การแปลง เมตร เป็น เดซิเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เดซิเมตร เป็น เมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

dm =
m
 
_______
 
 
0.10000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: เมตร

เมตร

1 ม. เทียบเท่ากับ 1.0936 หลา หรือ 39.370 นิ้ว

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 เมตรได้ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นความยาวของทางที่เดินทางโดยแสงในสูญญากาศระหว่างช่วงระยะเวลา 1/299,792,458 วินาที

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

dm =
m
 
_______
 
 
0.10000

เดซิเมตร

หนึ่งหน่วยความยาวระบบเมตริกเทียบเท่ากับหนึ่งในสิบของหนึ่งเมตร

 

ตาราง เมตร เป็น เดซิเมตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เมตร เดซิเมตร
0m 0.00dm
1m 10.00dm
2m 20.00dm
3m 30.00dm
4m 40.00dm
5m 50.00dm
6m 60.00dm
7m 70.00dm
8m 80.00dm
9m 90.00dm
10m 100.00dm
11m 110.00dm
12m 120.00dm
13m 130.00dm
14m 140.00dm
15m 150.00dm
16m 160.00dm
17m 170.00dm
18m 180.00dm
19m 190.00dm
เมตร เดซิเมตร
20m 200.00dm
21m 210.00dm
22m 220.00dm
23m 230.00dm
24m 240.00dm
25m 250.00dm
26m 260.00dm
27m 270.00dm
28m 280.00dm
29m 290.00dm
30m 300.00dm
31m 310.00dm
32m 320.00dm
33m 330.00dm
34m 340.00dm
35m 350.00dm
36m 360.00dm
37m 370.00dm
38m 380.00dm
39m 390.00dm
เมตร เดซิเมตร
40m 400.00dm
41m 410.00dm
42m 420.00dm
43m 430.00dm
44m 440.00dm
45m 450.00dm
46m 460.00dm
47m 470.00dm
48m 480.00dm
49m 490.00dm
50m 500.00dm
51m 510.00dm
52m 520.00dm
53m 530.00dm
54m 540.00dm
55m 550.00dm
56m 560.00dm
57m 570.00dm
58m 580.00dm
59m 590.00dm
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา