การแปลง มิลลิเมตร เป็น เซนติเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เซนติเมตร เป็น มิลลิเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cm =
mm
 
______
 
 
10.000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: มิลลิเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม: เซนติเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตรเป็นหน่วยความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในพันส่วนของเมตร (หน่วยความยาวพื้นฐานของระบบ SI)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cm =
mm
 
______
 
 
10.000

เซนติเมตร

เซนติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในร้อยของ เมตร

1 ซม. เทียบเท่ากับ 0.39370 นิ้ว

 

ตาราง มิลลิเมตร เป็น เซนติเมตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
มิลลิเมตร เซนติเมตร
0mm 0.00cm
1mm 0.10cm
2mm 0.20cm
3mm 0.30cm
4mm 0.40cm
5mm 0.50cm
6mm 0.60cm
7mm 0.70cm
8mm 0.80cm
9mm 0.90cm
10mm 1.00cm
11mm 1.10cm
12mm 1.20cm
13mm 1.30cm
14mm 1.40cm
15mm 1.50cm
16mm 1.60cm
17mm 1.70cm
18mm 1.80cm
19mm 1.90cm
มิลลิเมตร เซนติเมตร
20mm 2.00cm
21mm 2.10cm
22mm 2.20cm
23mm 2.30cm
24mm 2.40cm
25mm 2.50cm
26mm 2.60cm
27mm 2.70cm
28mm 2.80cm
29mm 2.90cm
30mm 3.00cm
31mm 3.10cm
32mm 3.20cm
33mm 3.30cm
34mm 3.40cm
35mm 3.50cm
36mm 3.60cm
37mm 3.70cm
38mm 3.80cm
39mm 3.90cm
มิลลิเมตร เซนติเมตร
40mm 4.00cm
41mm 4.10cm
42mm 4.20cm
43mm 4.30cm
44mm 4.40cm
45mm 4.50cm
46mm 4.60cm
47mm 4.70cm
48mm 4.80cm
49mm 4.90cm
50mm 5.00cm
51mm 5.10cm
52mm 5.20cm
53mm 5.30cm
54mm 5.40cm
55mm 5.50cm
56mm 5.60cm
57mm 5.70cm
58mm 5.80cm
59mm 5.90cm
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา