การแปลง มิลลิเมตร เป็น ไมครอน

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ไมครอน เป็น มิลลิเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

µ =
mm
 
_________
 
 
0.0010000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตรเป็นหน่วยความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในพันส่วนของเมตร (หน่วยความยาวพื้นฐานของระบบ SI)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

µ =
mm
 
_________
 
 
0.0010000

ไมครอน

1/1000000 ของเมตร รู้จักกันดีว่าเป็นไมครอน

 

ตาราง มิลลิเมตร เป็น ไมครอน

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
มิลลิเมตร ไมครอน
0mm 0.00µ
1mm 1000.00µ
2mm 2000.00µ
3mm 3000.00µ
4mm 4000.00µ
5mm 5000.00µ
6mm 6000.00µ
7mm 7000.00µ
8mm 8000.00µ
9mm 9000.00µ
10mm 10000.00µ
11mm 11000.00µ
12mm 12000.00µ
13mm 13000.00µ
14mm 14000.00µ
15mm 15000.00µ
16mm 16000.00µ
17mm 17000.00µ
18mm 18000.00µ
19mm 19000.00µ
มิลลิเมตร ไมครอน
20mm 20000.00µ
21mm 21000.00µ
22mm 22000.00µ
23mm 23000.00µ
24mm 24000.00µ
25mm 25000.00µ
26mm 26000.00µ
27mm 27000.00µ
28mm 28000.00µ
29mm 29000.00µ
30mm 30000.00µ
31mm 31000.00µ
32mm 32000.00µ
33mm 33000.00µ
34mm 34000.00µ
35mm 35000.00µ
36mm 36000.00µ
37mm 37000.00µ
38mm 38000.00µ
39mm 39000.00µ
มิลลิเมตร ไมครอน
40mm 40000.00µ
41mm 41000.00µ
42mm 42000.00µ
43mm 43000.00µ
44mm 44000.00µ
45mm 45000.00µ
46mm 46000.00µ
47mm 47000.00µ
48mm 48000.00µ
49mm 49000.00µ
50mm 50000.00µ
51mm 51000.00µ
52mm 52000.00µ
53mm 53000.00µ
54mm 54000.00µ
55mm 55000.00µ
56mm 56000.00µ
57mm 57000.00µ
58mm 58000.00µ
59mm 59000.00µ
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา