การแปลง มิลลิเมตร เป็น กิโลเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

กิโลเมตร เป็น มิลลิเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

km =
mm
 
_______
 
 
1000000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: มิลลิเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตรเป็นหน่วยความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในพันส่วนของเมตร (หน่วยความยาวพื้นฐานของระบบ SI)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

km =
mm
 
_______
 
 
1000000

กิโลเมตร

กิโลเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งพันเมตร

1 กม. เทียบเท่ากับ 0.6214 ไมล์

 

ตาราง มิลลิเมตร เป็น กิโลเมตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
มิลลิเมตร กิโลเมตร
0mm 0.00km
1mm 0.00km
2mm 0.00km
3mm 0.00km
4mm 0.00km
5mm 0.00km
6mm 0.00km
7mm 0.00km
8mm 0.00km
9mm 0.00km
10mm 0.00km
11mm 0.00km
12mm 0.00km
13mm 0.00km
14mm 0.00km
15mm 0.00km
16mm 0.00km
17mm 0.00km
18mm 0.00km
19mm 0.00km
มิลลิเมตร กิโลเมตร
20mm 0.00km
21mm 0.00km
22mm 0.00km
23mm 0.00km
24mm 0.00km
25mm 0.00km
26mm 0.00km
27mm 0.00km
28mm 0.00km
29mm 0.00km
30mm 0.00km
31mm 0.00km
32mm 0.00km
33mm 0.00km
34mm 0.00km
35mm 0.00km
36mm 0.00km
37mm 0.00km
38mm 0.00km
39mm 0.00km
มิลลิเมตร กิโลเมตร
40mm 0.00km
41mm 0.00km
42mm 0.00km
43mm 0.00km
44mm 0.00km
45mm 0.00km
46mm 0.00km
47mm 0.00km
48mm 0.00km
49mm 0.00km
50mm 0.00km
51mm 0.00km
52mm 0.00km
53mm 0.00km
54mm 0.00km
55mm 0.00km
56mm 0.00km
57mm 0.00km
58mm 0.00km
59mm 0.00km
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา