การแปลง กิโลเมตร เป็น มิลลิเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

มิลลิเมตร เป็น กิโลเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mm =
km
 
____________
 
 
0.0000010000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม: มิลลิเมตร

กิโลเมตร

กิโลเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งพันเมตร

1 กม. เทียบเท่ากับ 0.6214 ไมล์

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mm =
km
 
____________
 
 
0.0000010000

มิลลิเมตร

มิลลิเมตรเป็นหน่วยความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในพันส่วนของเมตร (หน่วยความยาวพื้นฐานของระบบ SI)

 

ตาราง กิโลเมตร เป็น มิลลิเมตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลเมตร มิลลิเมตร
0km 0.00mm
1km 1000000.00mm
2km 2000000.00mm
3km 3000000.00mm
4km 4000000.00mm
5km 5000000.00mm
6km 6000000.00mm
7km 7000000.00mm
8km 8000000.00mm
9km 9000000.00mm
10km 10000000.00mm
11km 11000000.00mm
12km 12000000.00mm
13km 13000000.00mm
14km 14000000.00mm
15km 15000000.00mm
16km 16000000.00mm
17km 17000000.00mm
18km 18000000.00mm
19km 19000000.00mm
กิโลเมตร มิลลิเมตร
20km 20000000.00mm
21km 21000000.00mm
22km 22000000.00mm
23km 23000000.00mm
24km 24000000.00mm
25km 25000000.00mm
26km 26000000.00mm
27km 27000000.00mm
28km 28000000.00mm
29km 29000000.00mm
30km 30000000.00mm
31km 31000000.00mm
32km 32000000.00mm
33km 33000000.00mm
34km 34000000.00mm
35km 35000000.00mm
36km 36000000.00mm
37km 37000000.00mm
38km 38000000.00mm
39km 39000000.00mm
กิโลเมตร มิลลิเมตร
40km 40000000.00mm
41km 41000000.00mm
42km 42000000.00mm
43km 43000000.00mm
44km 44000000.00mm
45km 45000000.00mm
46km 46000000.00mm
47km 47000000.00mm
48km 48000000.00mm
49km 49000000.00mm
50km 50000000.00mm
51km 51000000.00mm
52km 52000000.00mm
53km 53000000.00mm
54km 54000000.00mm
55km 55000000.00mm
56km 56000000.00mm
57km 57000000.00mm
58km 58000000.00mm
59km 59000000.00mm
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา