การแปลง มิลลิเมตร เป็น เมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตร เป็น มิลลิเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m =
mm
 
______
 
 
1000.0
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: มิลลิเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม: เมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตรเป็นหน่วยความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในพันส่วนของเมตร (หน่วยความยาวพื้นฐานของระบบ SI)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m =
mm
 
______
 
 
1000.0

เมตร

เมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก และเป็นหน่วยความยาวพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) ด้วย

เนื่องจากหน่วยความยาวพื้นฐานในระบบ SI และระบบ m.k.s. อื่น ๆ (โดยมีพื้นฐานอยู่ประมาณเมตร กิโลเมตร และวินาที) อนึ่ง เมตรจะใช้เพื่อช่วยการมาจากหน่วยวัดอื่น ๆ เช่น นิวตันสำหรับวัดแรง

 

ตาราง มิลลิเมตร เป็น เมตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
มิลลิเมตร เมตร
0mm 0.00m
1mm 0.00m
2mm 0.00m
3mm 0.00m
4mm 0.00m
5mm 0.01m
6mm 0.01m
7mm 0.01m
8mm 0.01m
9mm 0.01m
10mm 0.01m
11mm 0.01m
12mm 0.01m
13mm 0.01m
14mm 0.01m
15mm 0.01m
16mm 0.02m
17mm 0.02m
18mm 0.02m
19mm 0.02m
มิลลิเมตร เมตร
20mm 0.02m
21mm 0.02m
22mm 0.02m
23mm 0.02m
24mm 0.02m
25mm 0.03m
26mm 0.03m
27mm 0.03m
28mm 0.03m
29mm 0.03m
30mm 0.03m
31mm 0.03m
32mm 0.03m
33mm 0.03m
34mm 0.03m
35mm 0.04m
36mm 0.04m
37mm 0.04m
38mm 0.04m
39mm 0.04m
มิลลิเมตร เมตร
40mm 0.04m
41mm 0.04m
42mm 0.04m
43mm 0.04m
44mm 0.04m
45mm 0.04m
46mm 0.05m
47mm 0.05m
48mm 0.05m
49mm 0.05m
50mm 0.05m
51mm 0.05m
52mm 0.05m
53mm 0.05m
54mm 0.05m
55mm 0.06m
56mm 0.06m
57mm 0.06m
58mm 0.06m
59mm 0.06m
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา