การแปลง เฮกตาร์ เป็น เอเคอร์

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เอเคอร์ เป็น เฮกตาร์ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ac =
ha * 2.4711
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

เฮกตาร์

หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่ากับ 2.471 ไร่

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ac =
ha * 2.4711
 
 
 

เอเคอร์

หน่วยพื้นที่ (4840 ตารางหลา) ใช้ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

 

ตาราง เฮกตาร์ เป็น เอเคอร์

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เฮกตาร์ เอเคอร์
0ha 0.00ac
1ha 2.47ac
2ha 4.94ac
3ha 7.41ac
4ha 9.88ac
5ha 12.36ac
6ha 14.83ac
7ha 17.30ac
8ha 19.77ac
9ha 22.24ac
10ha 24.71ac
11ha 27.18ac
12ha 29.65ac
13ha 32.12ac
14ha 34.59ac
15ha 37.07ac
16ha 39.54ac
17ha 42.01ac
18ha 44.48ac
19ha 46.95ac
เฮกตาร์ เอเคอร์
20ha 49.42ac
21ha 51.89ac
22ha 54.36ac
23ha 56.83ac
24ha 59.31ac
25ha 61.78ac
26ha 64.25ac
27ha 66.72ac
28ha 69.19ac
29ha 71.66ac
30ha 74.13ac
31ha 76.60ac
32ha 79.07ac
33ha 81.54ac
34ha 84.02ac
35ha 86.49ac
36ha 88.96ac
37ha 91.43ac
38ha 93.90ac
39ha 96.37ac
เฮกตาร์ เอเคอร์
40ha 98.84ac
41ha 101.31ac
42ha 103.78ac
43ha 106.26ac
44ha 108.73ac
45ha 111.20ac
46ha 113.67ac
47ha 116.14ac
48ha 118.61ac
49ha 121.08ac
50ha 123.55ac
51ha 126.02ac
52ha 128.49ac
53ha 130.97ac
54ha 133.44ac
55ha 135.91ac
56ha 138.38ac
57ha 140.85ac
58ha 143.32ac
59ha 145.79ac
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา