การแปลง ตารางฟุต

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ตารางฟุต

 • ตารางฟุต
 • ฟุต²
 • เมื่ออธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหรืออสังหาริมทรัพย์ บ่อยครั้งที่จะใช้สัญลักษณ์แทนตารางฟุตด้วย รูปตารางมีเส้นหรือลากเส้นผ่าน
 • หน่วยของ:

  • พื้นที่

  ใช้ทั่วโลก:

  • ตารางฟุตใช้กันเป็นหลักในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักในฐานะเป็นหน่วยวัดพื้นที่

  คำจำกัดความ:

  ตารางฟุตเป็นหน่วยพื้นที่ที่ใช้ในระบบอิมพีเรียลและระบบการวัดตามจารีดประเพณีของสหรัฐอเมริกา

  การวัดเป็นตาราง จะเป็นคำที่มาจากการวัดเส้นตรงแบบสองมิติ ดังนั้น ตารางฟุตจะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ตารางโดยด้านต่าง ๆ ยาว 1 ฟุต

  คำจำกัดความ:

  คำจำกัดความตามระบบเมตริก ตารางฟุต คือ ตารางที่มีด้านยาว 0.3048 ฟุต โดยหนึ่งตารางฟุตจะเทียบเท่ากับ 0.09290304 ตารางเมตร

  การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • หกชั้นของทำเนียบขาว (วอชิงตันดีซี, สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) มีพื้นที่รวมชั้นพื้นที่ประมาณ 55,000 ตารางฟุต
  • ในปี ค.ศ. 2003 บ้านสร้างใหม่เฉลี่ยในสหราชอาณาจักรมีพื้นแผน 818 ฟุต²ในขณะที่บ้านหลังใหม่ที่สร้างในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นค่าเฉลี่ยเกือบสามเท่าของขนาดใหญ่ที่มีพื้นแผน 2,300 ฟุต²

  การใช้เนื้อหา:

  ตารางฟุตเป็นการใช้พื้นฐานเพื่อบอกพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ และแบบพื้นที่ว่างภายใน

  ตารางฟุตสามารถใช้เพื่ออธิบายพื้นที่ของพื้นผิวใด ๆ เช่น ผังพื้น กำแพงหรือหลังคา ในขณะที่เอเคอร์ใช้อธิบายพื้นที่ของผืนดินโดยเฉพาะ

  1 ตารางฟุต = ประมาณ 0.000022959 เอเคอร์

  1 เอเคอร์ = 43,560 ตารางฟุต

  สำหรับการคำนวณพื้นที่ห้องเป็นตารางฟุต ให้วัดความยาวและความกว้างของห้องเป็นพุต แล้วคูณด้วยตัวเลขเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อทำให้พื้นที่เป็น ฟุต²

  เช่น ห้องที่วัดได้ 12 ฟุต x 15 ฟุต อาจจะอธิบายได้ว่ามีพื้นที่เป็น 180 ฟุต² (12 x 15 = 180)

  เมื่อใช้ตารางฟุต ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำว่า ตัวเลขเป็นตารางฟุตอ้างอิงถึงพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ที่กำหนด ไม่ใช่มิติของพื้นที่นั้น เช่น ห้องที่อธิบายว่าเป็น 20 ฟุต² ไม่ได้วัด 20 ฟุต x 20 ฟุต (ซึ่งอาจะมีความห้องตามความจริงเป็น 400 ฟุต²) แทนที่ห้องที่มีขนาดวัดด้วย 4 ฟุต x 5 ฟุต ซึ่งอาจจะมีพื้นที่ 20 ฟุต²

  หน่วยประกอบ:

  • 1 ฟุต² สามารถแบ่งย่อยเป็น 144 ตารางนิ้ว (ตารางนิ้ว หรือตารางต่าง ๆ ที่ด้านต่าง ๆ วัดได้ 1 นิ้ว)

  หลากหลาย:

  • 1 ตารางหลา (ตร. หลา) = 9 ฟุต²
  • หนึ่งหลามีสามฟุต ดังนั้นหนึ่งตารางหลาจะสามารถจินตนาการเป็นสี่เหลี่มที่มีด้านต่าง ๆ กว้าง 3 ฟุต หรือบล็อกสี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมเดี่ยว ๆ 9 รูป โดยแต่ละด้านจะมีความยาวหนึ่งฟุต