การแปลง ตารางหลา

เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลงเป็น

ตารางหลา

ตัวย่อ/สัญลักษณ์:

yd²

หน่วยของ:

พื้นที่

การใช้ทั่วโลก:

ตารางหลาเป็นหน่วยวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่ได้นำระบบการวัดมาตรฐานจากระบบอิมพีเรียลมาใช้ ตารางหลาถูกใช้เป็นหลักการวัดพื้นที่ เช่น พื้นที่ดิน อาคาร และห้อง มีความนิยมมากในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และอินเดีย

นิยาม:

ตารางหลามถูกกำหนดโดยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีด้านยาวเท่ากับหนึ่งหลา (yard) หนึ่งหลาเท่ากับ 3 ฟุต (feet) หรือ 36 นิ้ว (inches) ดังนั้น หนึ่งตารางหลาเท่ากับ 9 ตารางฟุต (square feet) หรือ 1296 ตารางนิ้ว (square inches)

ต้นกำเนิด:

หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยการวัดอิมพีเรียลของอังกฤษ นิ้วถัดไป, หน่วยการวัดของอิงลงที่ ชาติกำเนิดของกว่าหลายรัฐของอเมริกา และ หน่วยการวัดพื้นที่เป็นหน่วยที่ได้รับการใช้งานมากที่สุด ความกว้างของหน่วย จำนวนตารางยาวได้ทำให้เกิดเป็น หน่วยสี่เหลี่ยม หรือ ที่เรียกว่า ตารางยาว ที่มาของตารางยาวนั้นสามารถติดตามกลับไปจนถึงยุคกลางของอังกฤษ ซึ่งได้ถูกใช้เป็นหน่วยวัดที่ใช้วัดที่ดินและผ้า ตอนแรกเอง หน่วยวัดจะถูกกำหนดอยู่ที่ ระยะห่างระหว่างปลายจมูกถึงแขนที่ยื่นออกของ ราชาเฮนรีที่ 1 ของอังกฤษ ที่จะได้รับการมาตราฐานและกลายเป็นที่รู้จักกันเป็น ยาร์ด ตลอดเวลา ยาร์ด จึงถูกแบ่งออกเป็นหน่วยที่เล็กลงไป เช่น ฟุต และ นิ้ว

ตารางหลาเป็นหน่วยที่ได้มาจากหลาเป็นวิธีในการวัดพื้นที่ มันถูกกำหนดโดยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเป็นหนึ่งหลา หน่วยวัดนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อวัดผ้า และในอสังหาริมเพื่อวัดพื้นที่ดินและอสังหาริม

บริบทการใช้งาน:

ตารางหลาเป็นหน่วยวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ มันถูกใช้เป็นหลักการในการวัดพื้นที่ของที่ดินหรือพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชย์ และอุตสาหกรรม ตารางหลาเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร ในวงการก่อสร้าง ตารางหลาถูกใช้เพื่อกำหนดปริมาณวัสดุที่ต้องการสำหรับโครงการ ตัวอย่างเช่น ช่างก่อสร้างและผู้รับเหมาใช้หน่วยนี้เพื่อคำนวณปริมาณพื้นห้อง, พรม, หรือกระเบื้องที่จำเป็นในการปูพื้นที่เฉพาะ ในทำเช่นเดียวกัน สถาปนิกและนักออกแบบใช้ตารางหลาเพื่อประมาณปริมาณสี, กระดาษเวลล์, หรือผ้าที่จำเป็นในการปูผนังหรือเฟอร์นิเจอร์