การแปลง ตารางมิลลิเมตร

เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลงเป็น

ตารางมิลลิเมตร

ตัวย่อ/สัญลักษณ์:

mm²

sq mm

หน่วยของ:

พื้นที่

การใช้ทั่วโลก:

ตารางมิลลิเมตร (mm²) เป็นหน่วยวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรรม ก่อสร้าง และการผลิต ขนาดเล็กของตารางมิลลิเมตรทำให้เหมาะสำหรับการวัดและปริมาณพื้นที่หรือมิติขนาดเล็ก หน่วยนี้มักถูกใช้ในการคำนวณพื้นที่ผิวของวัตถุ กำหนดขนาดของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และวัดพื้นที่ของสายหรือสายไฟฟ้า

หนึ่งในข้อดีหลักของการใช้มิลลิเมตรเตรียมเป็นความเข้ากันได้กับระบบเมตริกซึ่งเป็นระบบการวัดที่ได้รับการนำมาใช้มากที่สุดทั่วโลก ระบบเมตริกมุ่งเน้นให้มีกรอบมาตรฐานและสมเหตุสมผลสำหรับการวัด ทำให้ง่ายต่อการสื่อสารและร่วมมือกันระหว่างบุคคลจากประเทศและสาขาวิชาต่าง ๆ มิลลิเมตรเตรียมเป็นส่วนสำคัญของระบบนี้ ทำให้มีความสอดคล้องและความแม่นยำในการวัดในอุตสาหกรรมและภูมิภาคต่าง ๆ

นิยาม:

ตารางมิลลิเมตรได้มาจากหน่วยพื้นฐานของความยาว มิลลิเมตร ซึ่งเท่ากับหนึ่งพันของเมตร ตารางมิลลิเมตรถูกกำหนดโดยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่มีด้านวัดหนึ่งมิลลิเมตรในความยาว

ต้นกำเนิด:

กำเนิดของมิลลิเมตรเตารีดเป็นหน่วยวัดสามารถติดตามได้ถึงการพัฒนาของระบบเมตริกในปลายศตวรรษที่ 18 ระบบเมตริกถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นระบบวัดมาตรฐานและเลขฐานสิบที่สามารถนำไปใช้ได้ทั่วไป มันถูกออกแบบให้เป็นระบบที่ง่าย มีเหตุผล และใช้ง่าย ระบบเมตริกนำเสนอแนวคิดของเมตรเป็นหน่วยหลักของความยาว เพื่อวัดพื้นที่ ตารางเมตรถูกใช้เป็นหน่วยหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความต้องการใช้หน่วยพื้นที่ขนาดเล็กขึ้น ตารางเมตรถูกแบ่งเป็นหน่วยขนาดเล็กลงไป รวมถึงมิลลิเมตรเตารีดด้วย

คำนำหน้า "มิลลิ-" ในตารางมิลลิเมตรหมายถึงตัวคูณหนึ่งพัน. ดังนั้น หนึ่งตารางมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งพันของตารางเมตร หน่วยเล็กๆ นี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายสาขา เช่น วิศวกรรม ก่อสร้าง และการผลิต ที่ต้องการการวัดพื้นที่เล็กๆ อย่างแม่นยำ.

บริบทการใช้งาน:

ตารางมิลลิเมตร (mm²) เป็นหน่วยวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตารางมิลลิเมตรถูกใช้บ่อยในอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไมโครชิพ ชิ้นส่วนเล็ก ๆ เหล่านี้ต้องการการวัดที่แม่นยำและตารางมิลลิเมตรจึงให้ระดับความแม่นยำที่จำเป็น ผู้ผลิตใช้หน่วยนี้เพื่อกำหนดขนาดและมิติของไมโครชิพ บอร์ดวงจร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนอื่น ๆ

ตารางมิลลิเมตรยังพบในสาขาวิทยาศาสตร์และการวิจัยด้วย นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมักใช้หน่วยนี้ในการวัดขนาดของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น เซลล์หรือแบคทีเรีย โดยการประมาณพื้นที่ในตารางมิลลิเมตร พวกเขาสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบขนาดของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน มีส่วนสำคัญต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และการก้าวหน้าต่าง ๆ ได้บริการ