การแปลง ตารางกิโลเมตร

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ตารางกิโลเมตร

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวหนึ่งกิโลเมตรโดยความกว้างหนึ่งกิโลเมตร