การแปลง ตารางฟุต เป็น เฮกตาร์

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เฮกตาร์ เป็น ตารางฟุต (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ha =
ft²
 
______
 
 
107640
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ตารางฟุต

ตารางฟุต

คำจำกัดความตามระบบเมตริก ตารางฟุต คือ ตารางที่มีด้านยาว 0.3048 ฟุต โดยหนึ่งตารางฟุตจะเทียบเท่ากับ 0.09290304 ตารางเมตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ha =
ft²
 
______
 
 
107640

เฮกตาร์

หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่ากับ 2.471 ไร่

 

ตาราง ตารางฟุต เป็น เฮกตาร์

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ตารางฟุต เฮกตาร์
0ft² 0.00ha
1ft² 0.00ha
2ft² 0.00ha
3ft² 0.00ha
4ft² 0.00ha
5ft² 0.00ha
6ft² 0.00ha
7ft² 0.00ha
8ft² 0.00ha
9ft² 0.00ha
10ft² 0.00ha
11ft² 0.00ha
12ft² 0.00ha
13ft² 0.00ha
14ft² 0.00ha
15ft² 0.00ha
16ft² 0.00ha
17ft² 0.00ha
18ft² 0.00ha
19ft² 0.00ha
ตารางฟุต เฮกตาร์
20ft² 0.00ha
21ft² 0.00ha
22ft² 0.00ha
23ft² 0.00ha
24ft² 0.00ha
25ft² 0.00ha
26ft² 0.00ha
27ft² 0.00ha
28ft² 0.00ha
29ft² 0.00ha
30ft² 0.00ha
31ft² 0.00ha
32ft² 0.00ha
33ft² 0.00ha
34ft² 0.00ha
35ft² 0.00ha
36ft² 0.00ha
37ft² 0.00ha
38ft² 0.00ha
39ft² 0.00ha
ตารางฟุต เฮกตาร์
40ft² 0.00ha
41ft² 0.00ha
42ft² 0.00ha
43ft² 0.00ha
44ft² 0.00ha
45ft² 0.00ha
46ft² 0.00ha
47ft² 0.00ha
48ft² 0.00ha
49ft² 0.00ha
50ft² 0.00ha
51ft² 0.00ha
52ft² 0.00ha
53ft² 0.00ha
54ft² 0.00ha
55ft² 0.00ha
56ft² 0.00ha
57ft² 0.00ha
58ft² 0.00ha
59ft² 0.00ha
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา