การแปลง เฮกตาร์ เป็น ตารางฟุต

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง เฮกตาร์ เป็น ตารางฟุต

ตารางฟุต เป็น เฮกตาร์ (สลับหน่วย)

1ha = 107639ft²

ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ เฮกตาร์ ถึง ตารางฟุต

ตารางฟุต = เฮกตาร์ * 107639

การคำนวณของ เฮกตาร์ ถึง ตารางฟุต

ตารางฟุต = เฮกตาร์ * 107639

ตารางฟุต = 1 * 107639

ตารางฟุต = 107639

หน้านี้เป็นภาษาอังกฤษ:

Hectares to Square Feet

ไร่เป็นอะไร?

ไร่เป็นหน่วยวัดที่ใช้บ่อยเพื่อวัดพื้นที่ที่ดินในระบบเมตริก หนึ่งไร่เท่ากับ 10,000 ตารางเมตรหรือ 2.47 เอเคอร์ หน่วยนี้มีประโยชน์มากในการวัดพื้นที่ใหญ่ เช่น ทุ่งนา สวนสาธารณะ และป่า

เฮกตาร์ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการวางแผนเมือง การเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินและบริหารทรัพยากรที่ดิน ตัวอย่างเช่น เกษตรกรอาจใช้เฮกตาร์เพื่อกำหนดขนาดของแปลงนาสำหรับการปลูกพืช ในขณะที่ผู้วางแผนเมืองอาจใช้หน่วยนี้เพื่อคำนวณพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาใหม่ นอกจากนี้ เฮกตาร์มักถูกใช้ในการศึกษานิเวศวิทยาเพื่อวัดขอบเขตของที่อยู่หรือพื้นที่อนุรักษ์ โดยรวมเฮกตาร์ให้วิธีที่สะดวกและมาตรฐานในการแสดงและเปรียบเทียบพื้นที่ที่ดินในหลายบริบท.

ตารางฟุตคืออะไร?

Square feet are units of measurement used to quantify area in the English/ Imperial system. Square feet is a unit commonly used in the imperial and US customary systems.

ตารางฟุตคือหน่วยของพื้นที่ที่เท่ากับสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่ยาวแต่ละด้านหนึ่ง ฟุต มันมักถูกใช้ในการวัดขนาดของห้อง บ้าน และที่ดินขนาดเล็ก ๆ

 

ตารางของ เฮกตาร์ ถึง ตารางฟุต

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
เฮกตาร์
ตารางฟุต
0ha
0.00000ft²
1ha
107,639.00000ft²
2ha
215,278.00000ft²
3ha
322,917.00000ft²
4ha
430,556.00000ft²
5ha
538,195.00000ft²
6ha
645,834.00000ft²
7ha
753,473.00000ft²
8ha
861,112.00000ft²
9ha
968,751.00000ft²
10ha
1,076,390.00000ft²
11ha
1,184,029.00000ft²
12ha
1,291,668.00000ft²
13ha
1,399,307.00000ft²
14ha
1,506,946.00000ft²
15ha
1,614,585.00000ft²
16ha
1,722,224.00000ft²
17ha
1,829,863.00000ft²
18ha
1,937,502.00000ft²
19ha
2,045,141.00000ft²
เฮกตาร์
ตารางฟุต
20ha
2,152,780.00000ft²
21ha
2,260,419.00000ft²
22ha
2,368,058.00000ft²
23ha
2,475,697.00000ft²
24ha
2,583,336.00000ft²
25ha
2,690,975.00000ft²
26ha
2,798,614.00000ft²
27ha
2,906,253.00000ft²
28ha
3,013,892.00000ft²
29ha
3,121,531.00000ft²
30ha
3,229,170.00000ft²
31ha
3,336,809.00000ft²
32ha
3,444,448.00000ft²
33ha
3,552,087.00000ft²
34ha
3,659,726.00000ft²
35ha
3,767,365.00000ft²
36ha
3,875,004.00000ft²
37ha
3,982,643.00000ft²
38ha
4,090,282.00000ft²
39ha
4,197,921.00000ft²
เฮกตาร์
ตารางฟุต
40ha
4,305,560.00000ft²
41ha
4,413,199.00000ft²
42ha
4,520,838.00000ft²
43ha
4,628,477.00000ft²
44ha
4,736,116.00000ft²
45ha
4,843,755.00000ft²
46ha
4,951,394.00000ft²
47ha
5,059,033.00000ft²
48ha
5,166,672.00000ft²
49ha
5,274,311.00000ft²
50ha
5,381,950.00000ft²
51ha
5,489,589.00000ft²
52ha
5,597,228.00000ft²
53ha
5,704,867.00000ft²
54ha
5,812,506.00000ft²
55ha
5,920,145.00000ft²
56ha
6,027,784.00000ft²
57ha
6,135,423.00000ft²
58ha
6,243,062.00000ft²
59ha
6,350,701.00000ft²
เฮกตาร์
ตารางฟุต
60ha
6,458,340.00000ft²
61ha
6,565,979.00000ft²
62ha
6,673,618.00000ft²
63ha
6,781,257.00000ft²
64ha
6,888,896.00000ft²
65ha
6,996,535.00000ft²
66ha
7,104,174.00000ft²
67ha
7,211,813.00000ft²
68ha
7,319,452.00000ft²
69ha
7,427,091.00000ft²
70ha
7,534,730.00000ft²
71ha
7,642,369.00000ft²
72ha
7,750,008.00000ft²
73ha
7,857,647.00000ft²
74ha
7,965,286.00000ft²
75ha
8,072,925.00000ft²
76ha
8,180,564.00000ft²
77ha
8,288,203.00000ft²
78ha
8,395,842.00000ft²
79ha
8,503,481.00000ft²

ลิงก์ยอดนิยม