การแปลง เฮกตาร์ เป็น ตารางฟุต

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ตารางฟุต เป็น เฮกตาร์ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ft² =
ha * 107640
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ตารางฟุต

เฮกตาร์

หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่ากับ 2.471 ไร่

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ft² =
ha * 107640
 
 
 

ตารางฟุต

ตารางฟุตเป็นหน่วยพื้นที่ที่ใช้ในระบบอิมพีเรียลและระบบการวัดตามจารีดประเพณีของสหรัฐอเมริกา

การวัดเป็นตาราง จะเป็นคำที่มาจากการวัดเส้นตรงแบบสองมิติ ดังนั้น ตารางฟุตจะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ตารางโดยด้านต่าง ๆ ยาว 1 ฟุต

 

ตาราง เฮกตาร์ เป็น ตารางฟุต

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เฮกตาร์ ตารางฟุต
0ha 0.00ft²
1ha 107639.10ft²
2ha 215278.20ft²
3ha 322917.30ft²
4ha 430556.40ft²
5ha 538195.50ft²
6ha 645834.60ft²
7ha 753473.70ft²
8ha 861112.80ft²
9ha 968751.90ft²
10ha 1076391.00ft²
11ha 1184030.10ft²
12ha 1291669.20ft²
13ha 1399308.30ft²
14ha 1506947.40ft²
15ha 1614586.50ft²
16ha 1722225.60ft²
17ha 1829864.70ft²
18ha 1937503.80ft²
19ha 2045142.90ft²
เฮกตาร์ ตารางฟุต
20ha 2152782.00ft²
21ha 2260421.10ft²
22ha 2368060.20ft²
23ha 2475699.30ft²
24ha 2583338.40ft²
25ha 2690977.50ft²
26ha 2798616.60ft²
27ha 2906255.70ft²
28ha 3013894.80ft²
29ha 3121533.90ft²
30ha 3229173.00ft²
31ha 3336812.10ft²
32ha 3444451.20ft²
33ha 3552090.30ft²
34ha 3659729.40ft²
35ha 3767368.50ft²
36ha 3875007.60ft²
37ha 3982646.70ft²
38ha 4090285.80ft²
39ha 4197924.90ft²
เฮกตาร์ ตารางฟุต
40ha 4305564.00ft²
41ha 4413203.10ft²
42ha 4520842.20ft²
43ha 4628481.30ft²
44ha 4736120.40ft²
45ha 4843759.50ft²
46ha 4951398.60ft²
47ha 5059037.70ft²
48ha 5166676.80ft²
49ha 5274315.90ft²
50ha 5381955.00ft²
51ha 5489594.10ft²
52ha 5597233.20ft²
53ha 5704872.30ft²
54ha 5812511.40ft²
55ha 5920150.50ft²
56ha 6027789.60ft²
57ha 6135428.70ft²
58ha 6243067.80ft²
59ha 6350706.90ft²
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา