การแปลง ตารางเซนติเมตร เป็น ตารางเมตร

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง ตารางเซนติเมตร เป็น ตารางเมตร

ตารางเมตร เป็น ตารางเซนติเมตร (สลับหน่วย)

0cm² = 0m²

ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ ตารางเซนติเมตร ถึง ตารางเมตร

ตารางเมตร = ตารางเซนติเมตร / 10000

การคำนวณของ ตารางเซนติเมตร ถึง ตารางเมตร

ตารางเมตร = ตารางเซนติเมตร / 10000

ตารางเมตร = 0 / 10000

ตารางเมตร = 0

 

ตารางเซนติเมตรคืออะไร?

ตารางเซนติเมตรเป็นการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก หนึ่งตารางเซนติเมตรคือหน่วยของพื้นที่ที่เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีด้านยาว 1 เซนติเมตร มักใช้สำหรับการวัดขนาดของสิ่งที่เล็ก ๆ เช่น ขนาดของแสตมป์ไปรษณีย์หรือพื้นที่ของชิ้นดินเล็ก ๆ หนึ่งตารางเซนติเมตรเท่ากับ 0.0001 ตารางเมตร

ตารางเมตรคืออะไร?

ตารางเมตรและเฮกตาร์เป็นหน่วยวัดพื้นที่ในระบบเมตริก ตารางเมตรคือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ด้านละหนึ่งเมตร มักใช้วัดพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น พื้นที่พื้นที่ของห้องหรือขนาดของที่ดิน หนึ่งตารางเมตรเท่ากับ 10.76 ตารางฟุตในระบบอิมพีเรียล

ตารางเมตรมีความสำคัญในการวัดและเปรียบเทียบขนาดพื้นที่หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างแม่นยำ

 

ตารางของ ตารางเซนติเมตร ถึง ตารางเมตร

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
ตารางเซนติเมตร
ตารางเมตร
0cm²
0.00000m²
1cm²
0.00010m²
2cm²
0.00020m²
3cm²
0.00030m²
4cm²
0.00040m²
5cm²
0.00050m²
6cm²
0.00060m²
7cm²
0.00070m²
8cm²
0.00080m²
9cm²
0.00090m²
10cm²
0.00100m²
11cm²
0.00110m²
12cm²
0.00120m²
13cm²
0.00130m²
14cm²
0.00140m²
15cm²
0.00150m²
16cm²
0.00160m²
17cm²
0.00170m²
18cm²
0.00180m²
19cm²
0.00190m²
ตารางเซนติเมตร
ตารางเมตร
20cm²
0.00200m²
21cm²
0.00210m²
22cm²
0.00220m²
23cm²
0.00230m²
24cm²
0.00240m²
25cm²
0.00250m²
26cm²
0.00260m²
27cm²
0.00270m²
28cm²
0.00280m²
29cm²
0.00290m²
30cm²
0.00300m²
31cm²
0.00310m²
32cm²
0.00320m²
33cm²
0.00330m²
34cm²
0.00340m²
35cm²
0.00350m²
36cm²
0.00360m²
37cm²
0.00370m²
38cm²
0.00380m²
39cm²
0.00390m²
ตารางเซนติเมตร
ตารางเมตร
40cm²
0.00400m²
41cm²
0.00410m²
42cm²
0.00420m²
43cm²
0.00430m²
44cm²
0.00440m²
45cm²
0.00450m²
46cm²
0.00460m²
47cm²
0.00470m²
48cm²
0.00480m²
49cm²
0.00490m²
50cm²
0.00500m²
51cm²
0.00510m²
52cm²
0.00520m²
53cm²
0.00530m²
54cm²
0.00540m²
55cm²
0.00550m²
56cm²
0.00560m²
57cm²
0.00570m²
58cm²
0.00580m²
59cm²
0.00590m²
ตารางเซนติเมตร
ตารางเมตร
60cm²
0.00600m²
61cm²
0.00610m²
62cm²
0.00620m²
63cm²
0.00630m²
64cm²
0.00640m²
65cm²
0.00650m²
66cm²
0.00660m²
67cm²
0.00670m²
68cm²
0.00680m²
69cm²
0.00690m²
70cm²
0.00700m²
71cm²
0.00710m²
72cm²
0.00720m²
73cm²
0.00730m²
74cm²
0.00740m²
75cm²
0.00750m²
76cm²
0.00760m²
77cm²
0.00770m²
78cm²
0.00780m²
79cm²
0.00790m²

ลิงก์ยอดนิยม