การแปลง ตารางเซนติเมตร เป็น ตารางฟุต

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง ตารางเซนติเมตร เป็น ตารางฟุต

ตารางฟุต เป็น ตารางเซนติเมตร (สลับหน่วย)

0cm² = 0ft²

ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ ตารางเซนติเมตร ถึง ตารางฟุต

ตารางฟุต = ตารางเซนติเมตร / 929.03129906

การคำนวณของ ตารางเซนติเมตร ถึง ตารางฟุต

ตารางฟุต = ตารางเซนติเมตร / 929.03129906

ตารางฟุต = 0 / 929.03129906447

ตารางฟุต = 0

 

ตารางเซนติเมตรคืออะไร?

ตารางเซนติเมตรเป็นการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก หนึ่งตารางเซนติเมตรคือหน่วยของพื้นที่ที่เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีด้านยาว 1 เซนติเมตร มักใช้สำหรับการวัดขนาดของสิ่งที่เล็ก ๆ เช่น ขนาดของแสตมป์ไปรษณีย์หรือพื้นที่ของชิ้นดินเล็ก ๆ หนึ่งตารางเซนติเมตรเท่ากับ 0.0001 ตารางเมตร

ตารางฟุตคืออะไร?

Square feet are units of measurement used to quantify area in the English/ Imperial system. Square feet is a unit commonly used in the imperial and US customary systems.

ตารางฟุตคือหน่วยของพื้นที่ที่เท่ากับสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่ยาวแต่ละด้านหนึ่ง ฟุต มันมักถูกใช้ในการวัดขนาดของห้อง บ้าน และที่ดินขนาดเล็ก ๆ

 

ตารางของ ตารางเซนติเมตร ถึง ตารางฟุต

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
ตารางเซนติเมตร
ตารางฟุต
0cm²
0.00000ft²
1cm²
0.00108ft²
2cm²
0.00215ft²
3cm²
0.00323ft²
4cm²
0.00431ft²
5cm²
0.00538ft²
6cm²
0.00646ft²
7cm²
0.00753ft²
8cm²
0.00861ft²
9cm²
0.00969ft²
10cm²
0.01076ft²
11cm²
0.01184ft²
12cm²
0.01292ft²
13cm²
0.01399ft²
14cm²
0.01507ft²
15cm²
0.01615ft²
16cm²
0.01722ft²
17cm²
0.01830ft²
18cm²
0.01938ft²
19cm²
0.02045ft²
ตารางเซนติเมตร
ตารางฟุต
20cm²
0.02153ft²
21cm²
0.02260ft²
22cm²
0.02368ft²
23cm²
0.02476ft²
24cm²
0.02583ft²
25cm²
0.02691ft²
26cm²
0.02799ft²
27cm²
0.02906ft²
28cm²
0.03014ft²
29cm²
0.03122ft²
30cm²
0.03229ft²
31cm²
0.03337ft²
32cm²
0.03444ft²
33cm²
0.03552ft²
34cm²
0.03660ft²
35cm²
0.03767ft²
36cm²
0.03875ft²
37cm²
0.03983ft²
38cm²
0.04090ft²
39cm²
0.04198ft²
ตารางเซนติเมตร
ตารางฟุต
40cm²
0.04306ft²
41cm²
0.04413ft²
42cm²
0.04521ft²
43cm²
0.04628ft²
44cm²
0.04736ft²
45cm²
0.04844ft²
46cm²
0.04951ft²
47cm²
0.05059ft²
48cm²
0.05167ft²
49cm²
0.05274ft²
50cm²
0.05382ft²
51cm²
0.05490ft²
52cm²
0.05597ft²
53cm²
0.05705ft²
54cm²
0.05813ft²
55cm²
0.05920ft²
56cm²
0.06028ft²
57cm²
0.06135ft²
58cm²
0.06243ft²
59cm²
0.06351ft²
ตารางเซนติเมตร
ตารางฟุต
60cm²
0.06458ft²
61cm²
0.06566ft²
62cm²
0.06674ft²
63cm²
0.06781ft²
64cm²
0.06889ft²
65cm²
0.06997ft²
66cm²
0.07104ft²
67cm²
0.07212ft²
68cm²
0.07319ft²
69cm²
0.07427ft²
70cm²
0.07535ft²
71cm²
0.07642ft²
72cm²
0.07750ft²
73cm²
0.07858ft²
74cm²
0.07965ft²
75cm²
0.08073ft²
76cm²
0.08181ft²
77cm²
0.08288ft²
78cm²
0.08396ft²
79cm²
0.08503ft²

ลิงก์ยอดนิยม