การแปลง แกลลอนอเมริกา (ของเหลว)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

แกลลอนอเมริกา (ของเหลว)

มาตรวัดความจุของสหรัฐ (ของเหลว) เท่ากับ 4 quarts หรือ 3.785 ลิตร หมายเหตุนอกจากนี้ยังมีมาตรการที่แตกต่างกันของสหรัฐแกลลอนแกลลอนแห้งและสหราชอาณาจักร